Dankbaar

Foto van afscheidsraad t.b.v. de bijdrage voor de website Dankbaardonderdag 05 april 2018

Als ChristenUnie Veenendaal zijn we bijzonder dankbaar met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. We mogen wederom met acht raadszetels ons werk in de gemeenteraad van Veenendaal vervolgen.

Tijdens de afscheidsraad hebben we van onze gewaardeerde ChristenUnie raadsleden Dick Roodbeen, Jos van den Berg en Joas Duister afscheid genomen. Vanwege de lange staat van dienst, Dick Roodbeen was 24 jaar lang raadslid en ook een periode wethouder van de gemeente Veenendaal, was er voor Dick een staande ovatie. Deze hulde heeft hij ook dik verdiend!

Tijdens de installatieraad zijn Sanny Brunekreeft en Jeroen van Esseveld als nieuwe raadsleden voor de ChristenUnie aangetreden. De huidige fractie bestaat uit Engbert Stroobosscher, Tineke Bette, Willem van Braak, Arjan Koerts, Jeroen van Esseveld, Sanny Brunekreeft, Johan Blad en Henk van Soest.

Formatie

De ChristenUnie Veenendaal is de grootste partij en de andere politieke partijen hebben ingestemd met onze keuze voor Wouter de Jong als informateur. De heer De Jong is sinds 2013 burgemeester van de gemeente Houten. Daarvoor was hij gedurende 3 jaar gedeputeerde voor de provincie Utrecht. En van 2002 tot 2008 was hij namens de ChristenUnie wethouder in de gemeente Houten. 

Na een eerste algemene kennismaking met de informateur, hebben de eerste verkennende gesprekken plaatsgevonden met telkens twee leden van iedere raadsfractie. Voor wat betreft de ChristenUnie nemen Engbert Stroobosscher en Tineke Bette deel aan deze gesprekken.

Na inventarisatie van o.a. de duiding van de verkiezingsuitslag en de thema's die voor de diverse fracties belangrijk zijn, gaat de informateur Wouter de Jong op zoek naar een combinatie van partijen die het meest geschikt lijkt om een college te vormen.

Labels

« Terug naar homepage