ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over proces en procedure integratie Volksuniversiteit met de Bibliotheek

Cultuurplein Veenendaalmaandag 26 februari 2018

In de vastgestelde Cultuurnota, die in mei 2017 is aangenomen, staat dat de Volksuniversiteit aansluiting moet zoeken bij een bestaande instelling, waarbij de bestaande organisatie afgebouwd wordt. Wel is het als belangrijk benoemd dat de functie (volwasseneneducatie in de vrije tijd) in Veenendaal behouden blijft. Gezien de functies van de educatieve, culturele en sociale functies van de Bibliotheek zou een vergaande integratie met deze instelling voor de hand liggen.

Naar wij als ChristenUnie begrijpen, hebben de directies en de besturen van de Bibliotheek en de Volksuniversiteit dit proces voortvarend opgepakt. Mede omdat het de opdracht is om per 31 december 2018 de Volksuniversiteit op te heffen en de functie van volwasseneneducatie dan elders ondergebracht moet zijn.

De ChristenUnie heeft van zowel van de Bibliotheek als van de Volksuniversiteit echter ook vernomen dat er zorgen zijn over de voortgang van het samenwerkingsproces. Gedurende het proces zijn er diverse afstemmingsmomenten met de verantwoordelijke wethouder geweest.

In afwijking van het oorspronkelijk verzoek van het college aan beide instellingen om dit proces samen met de gemeente voor de gemeenteraadsverkiezingen tot een goed einde te brengen, zou het college besloten hebben om de besluitvorming pas te doen in de periode na de verkiezingen. Het tussen de Bibliotheek en de Volksuniversiteit tot nu toe voorspoedig verlopen proces om tot integratie te komen, zou in dat geval met deze vertraging ernstig in gevaar komen.

Om die reden hebben wij over het proces en de procedure van integratie de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Is het bij u bekend dat, als voor mei 2018 geen definitief besluit is genomen m.b.t. het opgaan van de Volksuniversiteit in de Bibliotheek er met name voor de Volksuniversiteit qua tijdsplanning ten behoeve van het cursusaanbod en op financieel gebied grote knelpunten ontstaan?
  2. Ziet het college qua tijdsplanning het met vertrouwen tegemoet dat de besluitvorming rond de integratie van de Volksuniversiteit binnen de gestelde tijd, zoals verwoord in vraag 1, kan worden afgewikkeld?
  3. Is er een datum bekend wanneer wij als raad worden geïnformeerd over de integratiemogelijkheden die de Volksuniversiteit en Bibliotheek voor ogen hebben, met name voor wat betreft hun scenario’s om tot die integratie te komen?

Als ChristenUnie wachten wij de beantwoording van het college met belangstelling af.

Labels
Cultuur

« Terug naar homepage

Reacties op 'ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over proces en procedure integratie Volksuniversiteit met de Bibliotheek'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.