Werkbezoek ChristenUnie bij Stichting Present Veenendaal

Afbeelding t.b.v. werkbezoek aan Presentmaandag 26 februari 2018

Vrijdag 16 februari was de fractie van de ChristenUnie op bezoek bij stichting Present Veenendaal. We werden ontvangen door Femke Muit en Lisanne Henning van de stichting. Sinds 2003 is stichting Present al een begrip, maar sinds de woorden van koning Willem-Alexander in 2013 zien steeds meer Nederlanders het belang van vrijwilligerswerk in:
"De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving."

De participatiesamenleving wordt gezien als een alternatief voor de verzorgingsstaat. Het moet mensen activeren om naar elkaar om te zien, om elkaar te helpen, om als vrijwilliger, buur, vriend of naaste iets voor een ander te betekenen. Dit is de dames van Present Veenendaal op het lijf geschreven.

Op de site van Present vinden we de volgende uitleg over het doel van de stichting in het vrijwilligerslandschap: Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. De verhalen die de dames over hun werk kunnen vertellen zijn aansprekend, van het aanpassen van een tuin, het opruimen van een woning, het sauzen van een muur, etc. Het gaat om klussen of activiteiten bij mensen die zich in complexe situaties bevinden. Het vrijwilligerswerk wordt gedaan door groepen vrijwilligers die komen van bedrijven, serviceclubs, scholen, kerken of andere organisaties. In de projecten ontstaan echte ontmoetingen tussen mensen die elkaar normaal niet zouden tegenkomen. De impact van deze ervaring werkt verbindend, verbredend en zet in beweging om naar anderen om te zien.

Door samen te werken met de hulpverlening kunnen Presentgroepen zich inzetten bij mensen die te maken hebben met complexe problematiek. Ook zoekt Present verbinding met allerlei andere partijen. Zo heeft recent stichting Present nog samen met de diversiteitsraad gekeken hoe zij zowel de groep vrijwilligers alsook de doelgroep kan verbreden. In het totaal wil stichting Present zo’n 60 projecten per jaar doen, voor 2018 heeft de stichting al 25 projecten staan. Present vindt haar werk waardevol en gelooft daarom ook dat zij financiële steun verdient. Natuurlijk is er de belofte vanuit de Veense politiek dat geen vrijwilligersorganisatie om zal vallen, maar over de manier waarop dit dan vorm gegeven gaat worden lopen de meningen uiteen. Dit beleid zal na de verkiezingen van 21 maart verder vorm moeten krijgen. Beleid dat erop gericht moet zijn om vrijwilligersorganisaties en professionele zorgverleners de ruimte te geven die zij nodig hebben, op de juiste vlakken te laten samenwerken en met de meest passende financiering.  

Stichting Present wil graag, net als de ChristenUnie, Veenendaal verbinden. Dit is ons het meest bijgebleven aan ons werkbezoek. Vrijwilligerswerk brengt mensen met elkaar in contact. Het verbindt mensen die anders misschien niet direct bij elkaar waren gekomen. Een mooie vorm van de verbinding zoeken in de Veenendaalse (participatie-)samenleving.

« Terug