Kindpakket vastgesteld: betere bestrijding van kinderarmoede in Veenendaal

ChristenUnie Veenendaal GR18 -36vrijdag 23 februari 2018

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 22 februari het Kindpakket vastgesteld. De ChristenUnie is zeer verheugd met het Kindpakket en heeft zich hier in de raad ook hard voor gemaakt. Het Kindpakket biedt effectieve mogelijkheden ter bestrijding van armoede in gezinnen die rond moeten komen van een minimuminkomen. Zo kunnen ouders diverse schoolbenodigdheden (zoals boeken), computer/tablet, kleding, huiswerkbegeleiding en een mobiele telefoon declareren.

Overigens adviseert de Kinderombudsman om een grens van 120% van het minimuminkomen te hanteren voor alle kinderen (4-18). Wij zullen ons hier in de kindregeling 2019 en verder hard voor maken. Ook hebben wij de toezegging gekregen van de wethouder dat er bij de evaluatie gekeken zal worden naar een verordening met minder regels. 

« Terug