Start verkiezingscampagne gemeenteraadsverkiezingen Veenendaal

ChristenUnie Veenendaal Campagnestart en film 10 februari 2018 - 51maandag 12 februari 2018

Zaterdag 10 februari is voor de ChristenUnie landelijk -en dus ook in Veenendaal- de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 officieel begonnen. Als ChristenUnie Veenendaal staan we altijd midden in de Veenendaalse samenleving, alleen in de periode voor de verkiezingen zijn we nog meer zichtbaar. De komende vier jaar willen we werken aan een toekomstbestendig Veenendaal voor ons en onze kinderen, een samenleving waarin iedereen meetelt en vrijheid en veiligheid voor iedereen.

Zaterdag zijn we gestart met een inspirerende videoboodschap van de fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Gert-Jan Segers. Waarom zouden we in onze blauwe jassen weer de kou ingaan? Waar doen we het voor? Nou, voor die ene inwoner, voor wie we het verschil kunnen maken. We willen een waardevolle bijdrage leveren aan onze samenleving. Vaak hoor je daar niets van terug, totdat jaren later die ene persoon vertelt: 'Door jullie inzet, kon ik weer een woning vinden, mijn schulden aflossen en een nieuwe start maken.'

Carla Dik-Faber was zaterdag te gast in Veenendaal om samen met ons de campagne officieel te starten. Nadat Engbert Stroobosscher haar het eerste, papieren exemplaar van ons verkiezingsprogramma had overhandigd, was er tijd en ruimte om door te praten over het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels in Veenendaal. Een onderwerp waar we als lokale afdeling ons al jaren hard voor inzetten, samen met de provinciale fractie en de fractie in de Tweede Kamer. Het moment waarop er daadwerkelijk gewerkt kan worden aan het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels lijkt steeds dichterbij te komen.

Vervolgens hebben we een bezoek gebracht aan de energieneutrale woning met bed en breakfast van Arris en Frineke Hardeman aan de Dijkstraat. Al jarenlang voorziet hij zelf in zijn energievoorziening. Vol enthousiasme vertelden zij over hun zonnepanelen, waterzuiveringsinstallatie en warmtesysteem.

Als afsluiting van de campagnestart hebben we een bezoek gebracht aan de Eekhoeve in Veenendaal. Daar hebben we genoten van een heerlijke lunch. Tijdens de lunch was er een presentatie over het reilen en zeilen van de Eekhoeve en dan met name het deel van de zorgboerderij. Vele volwassenen en ouderen bezoeken dagelijks de Eekhoeve voor dagbesteding. Een prachtig initiatief, wat onze steun meer dan verdiend. Daarom heeft Carla Dik na afloop een waardvol lintje overhandigd met een bos bloemen. Want de Eekhoeve is een waardevol initiatief voor de Veense samenleving.

Onze droom is dat Veenendaal een duurzaam groeiende en bloeiende stad is, waar reuring is en voldoende te beleven valt, waar veel groen is, waar werk is en opleidingen zijn, waar er aandacht en hulp is voor iedereen die dat nodig heeft. Een stad waar verschillen worden gerespecteerd en bewoners naar elkaar luisteren. Een stad die veilig is en waar het in elke fase van je leven plezierig wonen is. 

We hopen u de komende weken, maar vooral ook de komende jaren vaak te ontmoeten en spreken over onze droom voor Veenendaal. Een droom waar we met passie en enthousiasme ons voor inzetten om die droom uit te laten komen.

Labels
Campagne
Gemeenteraad
Verkiezingen

« Terug naar homepage