Re-integratie: communicatie en bejegening cliënten moet beter

ChristenUnie Veenendaal GR18 -36maandag 05 februari 2018

In de raadsvergadering van 28 januari jl. spraken we opnieuw over het rekenkameronderzoek
Re- integratie dat in november is opgeleverd. De ChristenUnie heeft ingestemd met de aanbevelingen en verbeterpunten van de Rekenkamercommissie.

Belangrijkste punten wat ons betreft zijn:

  • Het kunnen vaststellen van de effectiviteit op klantniveau.
  • Een koppeling maken tussen klantinformatie en managementinformatie
  • Het beter rekening houden met de belevingswereld van bijstandsgerechtigden.

Visie ChristenUnie

In de visie van de ChristenUnie moet er nadrukkelijk oog zijn voor de belangen van de cliënt en zijn behoeften en perspectieven. Laat in het gemeentelijk handelen zichtbaar zijn dat we cliënten zien als mensen met mogelijkheden die extra hulp nodig hebben. Dit in plaats van ongemotiveerden die we met maatregelen uit de bijstand moeten zien te werken. Belangrijk is om aan te sluiten bij dat waar een cliënt gemotiveerd van raakt. Dit in combinatie met een reële kijk op eigen mogelijkheden en marktkansen. Maar begin bij de motivatie van de cliënt en verbind daar een reëel perspectief aan. Eventueel met tussenstappen en beloning. Het college heeft ons toegezegd onderzoek te verrichten naar dit soort experimenten in andere gemeenten.

Maatwerk

De Participatiewet biedt ruimte voor dit soort maatwerk. We hebben het college in de raad opgeroepen niet primair naar de regel te kijken, maar allereerst te kijken naar de mens en zijn behoeften en die centraal te stellen.

Motie bejegening en communicatie cliënten re-integratie

In de raadsvergadering werd met 24 stemmen en 9 stemmen tegen een motie van de ChristenUnie aangenomen over de verbetering van de communicatie en bejegening van cliënten. In het rekenkamerrapport staat dat door woordkeuze en formulering mensen zich onheus behandeld, niet serieus genomen voelen en vaak het idee krijgen dat er niet goed naar hun geluisterd wordt. Dit is natuurlijk zeer ineffectief bij re-integratie, het zorgt voor angst en wantrouwen. En het zorgt ervoor dat de kloof tussen de systeemwereld van de gemeente en de leefwereld van cliënten nog groter wordt. De aanbeveling van de Rekenkamercommissie over bejegening en communicatie (die overigens ook al in eerdere adviezen naar voren is gekomen) is voor de ChristenUnie een urgent punt. Door de aangenomen motie krijgen we al in april een overzicht van de verbeteracties die het college gaat ondernemen. De cliëntenraad Werk en Inkomen wordt hier op ons verzoek nadrukkelijk bij betrokken.

 

Labels

« Terug naar homepage

Reacties op 'Re-integratie: communicatie en bejegening cliënten moet beter'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.