Veel waardering voor Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) tijdens werkbezoek

Afbeelding bij werkbezoek Team Buitengewoon Opsporingsambtenaren2zaterdag 09 december 2017

De fractie van de ChristenUnie gaat regelmatig op bezoek bij maatschappelijke instellingen, bedrijven en andere organisaties om goed op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en mogelijke wensen die daar leven. Dit keer zijn we op werkbezoek gegaan bij het team van de Veenendaalse Buitengewoon Opsporingsambtenaren.

In het gemeentehuis werden vijf fractieleden van de ChristenUnie Veenendaal vrijdagmiddag 8 december hartelijk ontvangen door de coördinator Marrie van Rijn van Team Handhaving. Zij stelde een aantal Boa’s, een politieagent ,een stagiair en het hoofd van de afdeling aan ons voor.

Allereerst kregen wij uitleg over de in de jaren 1980 ontstane functie van de zogenaamde stadswachten. Het zijn door hetgemeentebestuur aangestelde personen die voor veiligheid en een goede leefomgeving werden ingezet. En dat is nu nog steeds het geval, zij het dat we nu over de Boa’s kunnen spreken als van zeer goed opgeleide en geïnstrueerde mannen en vrouwen.

De Boa’s houden zich niet alleen bezig met het geven van bekeuringen in verband met fout parkeren of los lopende honden. Een viertal Boa’s hebben toezichthoudende taken in alle wijken, zij zijn daar de ogen en oren waarbij zij zo nodig handelend kunnen optreden. Dat kan zijn bij ongepast gedrag, maar ook het bemiddelen bij bijvoorbeeld een burenruzie.

Twee Boa’s zijn speciaal toegerust om met de jeugd in contact te zijn. Zijadviseren en corrigeren de jongeren daar waar dat nodig is. Ook houden zij toezicht op de hangplekken en gaan met die jongeren in gesprek.

Voor het voorkomen van (zwerf)afval in de openbare buitenruimte en het zo nodig optreden daartegen wordt een Boa ingezet. Daarnaast houdt een Boa zich bezig met het handhaven van de Drank- en horecawet door onder meer controles te houden bij uitgaansgelegenheden.

De intensieve samenwerking met de politie heeft gestalte gekregen door een politieagent toe te voegen aan het Boa-team. Hij heeft als taak om het hele team naar een nog hoger professioneel niveau te tillen en hij is belangrijk voor de afstemming tussen het werk dat de Boa’s en de politieagenten in de wijken doen.

Aan het einde van het zeer boeiende gesprek hebben wij als fractie ook nog een aantal wensen meegekregen. Zo wil het team meer mobieledigitaliseringsmogelijkheden zodat zij terugkomend van hun buitendienst niet opnieuw op kantoor allerlei gegevens in het computersysteem moeten gaan zetten. Gegevens die ze eerst op straat hadden opgeschreven. De werkdruk is erg hoog, daarom is ook een wens om uitbreiding van het team voor meer inzet in de Veenendaalse wijken en buurten. Daarnaast is een marktconform salaris ook een van de wensen. In omliggende gemeente waar ook Boa’s worden ingezet ligt het salaris aanzienlijk hoger,dat is een bemoeilijkende factor in de werving voor Boa’s ten behoeve van Veenendaal

We verlieten het gemeentehuis met het goede gevoel dat we met het team Boa’s een aantal mensen hebben die gemotiveerd zijn in het handhaven van de door ons allen zo gewenste leefbaarheid in ons mooie stad Veenendaal. Wij wensen het team daarbij veel succes.

Labels
Werkbezoek

« Terug naar homepage