ChristenUnie wil noodopvang daklozen in Veenendaal bij extreme weersomstandigheden.

Afbeelding bij bijdrage betreft ChristenUnie wil opvang bij extreme weersomstandighedendonderdag 30 november 2017

Beschermd wonen en de opvang zijn regionaal geregeld. Op landelijk niveau is bepaald dat Veenendaal hiervoor samenwerkt met gemeenten in de regio Amersfoort. Vanaf 2020 mogen gemeenten zelf bepalen of en met wie ze samenwerken. Het ligt voor de hand dat Veenendaal dan samenwerking zoekt met Ede binnen de regio FoodValley. Voor de tussenliggende jaren moest nieuw beleid worden vastgesteld. Dit gebeurde in de raadsvergadering van 23 november.

Op het eerste gezicht lijkt het beleidskader Opvang en Bescherming over een klein groep Veenendalers te gaat. Namelijk om hen die vanwege bedreigende omstandigheden of een beperking opvang nodig hebben, of in een beschermde omgeving moeten wonen. Maar wie beter kijkt, ziet dat het beleidskader ons allemaal aangaat. Immers, de gemeente vraagt van alle inwoners om voor elkaar te zorgen. In het bijzonder voor kwetsbare mensen. Wat de ChristenUnie betreft is dit zelfs een op de Bijbel geïnspireerde opdracht.

De ChristenUnie vindt het daarom vanzelfsprekend dat Veenendaal ook zelf zorgt voor haar dakloze plaatsgenoten. Volgens bestaande afspraken zorgt de gemeente Amersfoort hier nu nog voor. Dat overnemen vraagt een gedegen voorbereiding. Samen met de PvdA vroegen wij het college om in de tussentijd ten minste bij extreme weersomstandigheden een opvangmogelijkheid te creëren. Het blijft immers vreemd dat zelfs bij extreem weer - waarbij dan vaak wordt geadviseerd niet de weg op te gaan - van daklozen wordt gevraagd om naar Amersfoort te reizen om daar te worden opgevangen.

De motie die opriep om met ingang van komende winter noodopvang beschikbaar te hebben, werd unaniem gesteund. Wij hebben er vertrouwen in dat in samenspraak met de vele maatschappelijk betrokken organisaties en kerken in Veenendaal, zo'n incidentele opvang snel gerealiseerd is.

Labels

« Terug naar homepage