Er is gekozen

Afbeelding  Trotter verkiezingsbordendonderdag 19 oktober 2017

Tijdens de behandeling van de Kadernota op 3 juli hebben we als ChristenUnie een motie ingediend waarin we het college hebben gevraagd om in de maand oktober met een voorstel te komen t.b.v. professionele verkiezingsborden. Onlangs hebben we als raad een memo gekregen waarin het college ons heeft geïnformeerd over hun besluit. En er is gekozen!

De gemeente Veenendaal zal een meerjarige samenwerking aangaan met een leverancier voor het plaatsen en verwijderen van 10 mobiele verkiezingsborden voor 3 verkiezingsmomenten. Voor de eerste keer zullen de Trotters, de nieuwe generatie mobiele verkiezingsborden, worden ingezet voor de Gemeenteraadverkiezingen op 21 maart 2018. Het jaar daarop zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen op 20 maart 2019. Aansluitend zijn dan de verkiezingen voor het Europese Parlement op 23 mei 219.

Voorbij is de tijd van geplak en gezeul met verkiezingsposters, plakemmers en ladders. Geen negatief gedoe meer met posters die op de houten verkiezingsborden over elkaar heen worden geplakt.
Deze nieuwe verkiezingsborden hebben een professionele uitstraling en zijn weerbestendig. Voor elke partij is er gelijke ruimte qua grote van de verkiezingsposter. Deze Trotters passen bij de uitstraling van Veenendaal als ICT-stad.
De leverancier zal op 10 strategische plekken in Veenendaal de mobiele verkiezingsborden plaatsen. De Trotters worden gehuurd voor een periode van 4-6 weken, dit is afhankelijk van het verkiezingsmoment. Als politieke partijen moeten we de verkiezingsposters digitaal aanleveren bij de leverancier.
Na de verkiezingen van 2018 en 2019 zal er een evaluatie plaatsvinden. Bij een positieve evaluatie zal de samenwerking een vervolg krijgen.

Als ChristenUnie zijn wij zeer content dat het college heeft gekozen voor deze professionele verkiezingsborden!

Labels
Verkiezingen

« Terug naar homepage