Het eerste IKC wordt een feit

kids-girl-pencil-drawing-159823vrijdag 29 september 2017

In de gemeenteraadsvergadering van 28 september heeft de raad unaniem ingestemd met de vorming van een Integraal KindCentrum in Veenendaal West. De scholen de Vuurvlinder en Het Mozaïek gaan in dit centrum samen met een Kinderopvangorganisatie samenwerken om voor de wijk er omheen een plaats aan te bieden voor kinderen van baby tot 12 jaar oud.

De vorming van dit kindcentrum had nog wel iets meer voeten in aarde dan gepland. Het komen tot een gezamenlijk gedragen visie op de ontwikkeling van kinderen van de babyleeftijd tot aan het moment dat ze naar het voortgezet onderwijs gaan, kostte meer tijd dan gehoopt. Dat dit uiteindelijk goed is gekomen, verheugt de ChristenUniefractie. We hebben in 2015 ingestemd met het integraal huisvestingsplan voor het onderwijs in Veenendaal. De vorming van IKC’s was in dat plan het belangrijkste en daarom is het goed dat het eerste IKC nu gevormd gaat worden. We moedigen alle besturen van onderwijsinstellingen in Veenendaal aan om goed te kijken naar het proces rond dit IKC. We hopen dat de ontwikkeling van de volgende geplande IKC’s vlotter kan en dat er af en toe ook genoegen wordt genomen met een minder vergaande gezamenlijke visievorming. Iedereen snapt dat het erg afhankelijk is van de achtergrond van de verschillende scholen die samen een IKC gaan vormen. De reacties van de wethouder en beleidsmakers in het gemeentehuis en onderwijs geven ons het vertrouwen dat dit ook goed komt.

De vorming van een IKC is een onderwijsverhaal, maar er komt ook een groot stuk vastgoedbeleid om de hoek kijken. In dat kader is de ChristenUnie erg blij dat het proces rond de vorming van IKC-West nu afgerond is. De vrijkomende onderwijslocatie aan de Appelvink kon al een aantal jaren rekenen op de warme belangstelling van een groep ondernemers die daar een gezondheidscentrum willen realiseren. De vertraging in het IKC-proces bracht die belangstelling in gevaar en dat zou voor die ondernemers jammer zijn geweest, maar ook voor Veenendaal. Want het is fantastisch dat de vrijgekomen locatie per direct verkocht kan worden en dus geen vastgoedprobleem oplevert voor de gemeente. De ChristenUnie heeft in contacten met deze ondernemers de verbinding kunnen leggen naar het ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsproces. We zijn dan ook blij dat met de vorming van het IKC-West de ondernemers ook tot concrete planvorming voor hun gezondheidscentrum kunnen komen. Daarmee wordt het kindcentrum eigenlijk pas echt integraal en zorgt daarmee voor een brede verbinding voor de wijk Veenendaal-West!

Labels
Onderwijs
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug naar homepage