Zorgen over Jeugdzorg

JBL_Raadslid_Veenendaaldinsdag 19 september 2017

Recent is bekend geworden dat n.a.v. een onderzoek door de NOS en het Binnenlands Bestuur onder 228 gemeenten, dat ruim driekwart van de gemeenten inmiddels een wachtlijst heeft voor Jeugdzorg. Dit komt omdat voor steeds meer kinderen een beroep wordt gedaan op Jeugdzorg, terwijl het geld voor dit jaar in de helft van de gemeenten al op is.

Bij de overheveling van Jeugdzorg naar gemeenten was het juist de verwachting dat de kinderen beter en efficiënter geholpen konden worden. Terwijl bijna driekwart van de gemeenten de zorgvraag ziet stijgen. Gemeenten stellen daarnaast dat er een groter beroep op Jeugdzorg wordt gedaan doordat de sociale wijkteams meer achter de voordeur zien en hulp inroepen. Het bijkomende probleem is dat elk jaar vanuit Den Haag verder op het jeugdzorgbudget wordt bezuinigd.

Naar aanleiding van deze berichten in de media over de financiële tekorten en oplopende wachtlijsten binnen de Jeugdzorg heeft Johan Blad namens fractie van de ChristenUnie de volgende schriftelijke vragen aan het college gesteld. 

  1. Bent u als college ervan op de hoogte dat bij verschillende gemeenten in Nederland het geld voor de Jeugdzorg op begint te raken of al op is en dat wachtlijsten beginnen op te lopen?
  2. Kunt u aangeven of dit ook geldt voor Veenendaal?
  3. Is het u bekend of een andere gemeente binnen de regio FoodValley met dit probleem te kampen heeft?
  4. Kunt u aangeven hoe een dergelijk probleem door de samenwerkende gemeenten binnen de regio FoodValley wordt ondervangen?

Wij zien de beantwoording door het college met belangstelling tegemoet.

Labels
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug naar homepage