Burgemeester Wouter Kolff, bedankt voor uw inzet!

Foto Dick Roodbeendonderdag 07 september 2017

In een bijzondere raadsvergadering op donderdag 7 september 2017, geleid door de waarnemend voorzitter van de raad Tineke Bette, neemt Wouter Kolff afscheid na een periode van bijna 5 jaar burgemeester van Veenendaal te zijn geweest. Op 13 september a.s. zal hij vervolgens worden beëdigd als burgemeester van de gemeente Dordrecht.

Een jonge en ambitieuze burgemeester, benaderbaar voor de ‘gewone’ burger, een echte burgervader en een goed bestuurder. Daadkrachtig in zijn rol als bestuurder rond handhaving en veiligheid, een goede voorzitter van de gemeenteraad.  Goed ook in zijn omgang met ondernemers en ook met de bestuurders in de regio.
Dit zijn zo maar een aantal kwalificaties die bij mij komen boven drijven als ik aan Wouter Kolff denk.

Vanuit mijn rol als raadslid, nu als fractievoorzitter en een viertal jaren als waarnemend voorzitter in de raad wil ik echter nog wel toevoegen dat hij, wat mij betreft nog jaren in Veenendaal had mogen blijven. Wij waren zeker nog lang niet op hem uitgekeken.

Burgemeester Wouter Kolff gaat naar een grotere stad, met weer andere uitdagingen dan in Veenendaal. In juli getrouwd en dan samen een nieuwe start maken in deze mooie stad aan de Merwede. Het is hem van harte gegund.

De fractie van de ChristenUnie zwaait Wouter en zijn echtgenote uit met de wens dat Gods zegen op zijn werk voor de stad Dordrecht mag rusten.

Dick Roodbeen,
fractievoorzitter

Labels
Burgemeester

« Terug naar homepage