Veenendaal is ons veel waard

20170706_145545_resizedwoensdag 05 juli 2017

Als ChristenUnie vinden wij mooie groenstroken, veilige speelvoorzieningen en goed onderhouden straten zeer belangrijk. Dit geeft immers een positieve belevingswaarde en vergroot de veiligheid en leefbaarheid voor de burger. Daarnaast versterkt het de aantrekkelijkheid van Veenendaal voor wat betreft de vestiging van bedrijven.
Het beheer van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente en de openbare ruimte is het visitekaartje van ons allemaal.

In de raadsvergadering van 22 juni jl. hebben wij als ChristenUnie met succes voor 2018 een half miljoen extra gevraagd voor het beheer van de openbare ruimte.
Tijdens de raadsvergadering 3 juli hebben wij bij de behandeling van de Kadernota 2018-2021 het voorstel ingediend om ook structureel voor de komende jaren het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte een krachtige impuls te geven. Met een ruime meerderheid van 26 stemmen is ons voorstel aangenomen. 

Voor de jaren 2019, 2020, en 2021 worden structureel resp. €500.000,-, €600.000 en €700.000 beschikbaar gesteld t.b.v. verhoging van het kwaliteitsniveau openbare ruimte in de wijken en op de bedrijventerreinen

Als ChristenUnie zijn wij bijzonder blij dat na de jaren van bezuinigen op het beheer van de openbare ruimte er weer geld beschikbaar is voor een hoger kwaliteitsniveau. Veenendaal is ons veel waard. Want waar het schoon, heel en veilig is, daar verblijven de burgers, bedrijven en bezoekers graag.

Tineke Bette

Labels
Natuur en Milieu
Wonen & Ruimtelijke ordening

« Terug naar homepage