Werkbezoek aan Visionplanner

Afbeelding bij werkbezoek Visionplannerwoensdag 07 juni 2017

Op vrijdag 2 juni hebben we met een ruime afvaardiging van onze raadsfractie (Tineke Bette, Sanny Brunekreeft, Dick Roodbeen, Jos van den Berg, Johan Blad en Willem van Braak) een werkbezoek gebracht aan het ICT-bedrijf Visionplanner.

Er was een hartelijk welkom door directeur Gert Kwetters. Hij leidde ons rond in het mooie en ruime pand aan de Brouwersgracht waar eerder Sportzaak Mundo gevestigd was. Op de vraag hoe Visionplanner dit ruime pand wil gaan benutten, sprak de heer Kwetters mooie woorden. De ruimte die over is, wil hij beschikbaar stellen aan goede-doelen-organisaties die een missionaire doelstelling hebben. Dat is een doelstelling die door ons als ChristenUnie toegejuicht wordt.

Na de rondleiding kwamen we in gesprek over ICT, winkelstad en het vestigingsklimaat.
De heer Kwetters heeft voor zijn kantoor bewust het winkelcentrum als locatie gekozen. De reuring die in dit gebied te vinden is, vindt Visionplanner een goede aanleiding zich hier te vestigen. Alle activiteiten die in het kernwinkelgebied plaatsvinden om nog meer reuring te brengen in dit gebied worden door de heer Kwetters van harte ondersteund. Het zou dan ook goed zijn als er meer bedrijven voor hun kantoorruimte kiezen voor een plek in het winkelcentrum, zodat er tegelijkertijd ook vierkante meters winkelruimte anders ingevuld kunnen worden. Over de ICT-profilering van Veenendaal hebben we tijdens dit werkbezoek ook goede dingen meegenomen. De noodzaak om jongeren te verleiden tot het volgen van ICT-opleidingen en deze opleidingen in de regio ook goed op te zetten, is ons wel duidelijk geworden. 

De ChristenUnie is blij met een bedrijf als Visionplanner in het centrum van ons mooie Veenendaal. Het enthousiasme en de voortvarende manier van ondernemen stemt ons zeer positief!

Labels

« Terug naar homepage