Leden Provinciale Staten bespreken leegstand kantoren

Afbeelding voor de website vanwege bijdrage leegstand kantorendinsdag 30 mei 2017

De provincie Utrecht wil een beleid ‘Leegstand kantoren’ vaststellen en dat geldt dus ook voor Veenendaal. Daarmee grijpt de provincie actief in om leegstand van kantoren tegen te gaan.

Veenendaal heeft circa 16 procent leegstand. Volgens de provincie is dat zeker 10 procent hoger. Vreemd dat je vanuit dezelfde basiscijfers toch 10 procent meer leegstand hebt. Een kwestie van interpretatie?

Al in december 2016 hebben Dorus Helsen (CDA) en ik, namens de gemeenteraad van Veenendaal, bij de Statenleden van de provincie Utrecht krachtig betoogd dat de nadelen van hun beleid voor Veenendaal groot zijn. Want het gebied De Batterijen aan de noordkant van de snelweg is belangrijk voor de ICT-ontwikkeling. Ons speerpunt in Foodvalley verband. Juist hier is behoefte aan kantoorruimte

Op 10 mei jl. ontvingen wij de leden van de Provinciale Statencommissie Ruimte in hotel Van der Valk en de argumenten zijn nog eens uitgewisseld. Ik heb tijdens die bijeenkomst het Veenendaalse belang benadrukt en geconstateerd dat sommige Statenfracties lijken te gaan bewegen in hun standpunten. We hebben tijdens een bustour een aantal locaties op de bedrijventerreinen in Veenendaal bekeken. Ik hoop dat de Statenleden tot het inzicht gaan komen dat Veenendaal ook minder kantoren wil, maar dat wel op een eigen manier invult en op een iets langere termijn. Veenendaal is al sinds geruime tijd actief bezig daar door functieverandering de leegstand terug te dringen. Voorbeelden daarvan zijn het multifunctionele gebouw Basiliek en het activiteitencentrum The Maxx.

Vreemd is dat de provincie Gelderland niet een beleid ‘Leegstand kantoren’ kent. Dat betekent dat de provincie Utrecht kantoorontwikkelingen schrapt en dat in de provincie Gelderland men zo maar kantoren kan realiseren. De regio Foodvalley is een economische eenheid met Veenendaalse belangen. Daar komt nu een scheiding in regels, waardoor in Veenendaal minder kan dan elders in de Foodvalley gemeenten. Volkomen onterecht en de provincie Utrecht moet hier rekening mee houden. Veenendaal kun je niet benaderen vanuit een louter Utrechtse bril.

Mocht de provincie Utrecht in het najaar alsnog besluiten m2 kantoorruimte te schrappen, vrezen wij dat bedrijven zich in de buurgemeenten Ede en Barneveld vestigen. Het effect is dus dat per saldo niet minder m2 kantoorruimte wordt gebouwd, maar wel op de voor ons verkeerde plaats.

Dit onderwerp wordt vervolgd in december 2017 als de Provinciale Staten van Utrecht een besluit gaat nemen.
Of dat de laatste stap is het proces is? We moeten het afwachten.

Henk van Soest
fractielid ChristenUnie

Labels

« Terug naar homepage