Cultuur met oog voor verleden en de toekomst

afbeelding Cultuurplein Veenendaaldinsdag 23 mei 2017

Maandag 22 mei werd de nieuwe Cultuurvisie besproken in de raad.
In deze Cultuurvisie 2018-2021 staan zaken waar we als ChristenUnie tevreden over zijn. Zoals een cultuurmakelaar en een meerjarenbeleid. Daarnaast komt er een onderzoek naar de mogelijkheden om een gelijk speelveld te creëren voor diverse culturele instellingen. Verder het redeneren van uit wat wel kan, in plaats vanuit beperkingen.

Wij waren als ChristenUnie echter niet onverdeeld positief over het raadsvoorstel.
Dat betrof de subsidie van de Volksuniversiteit die per 2018 herschikt zal worden en dat het afbouwen van de activiteiten van de Volksuniversiteit in het seizoen 2017-2018 moet plaatsvinden. Deze datum is echter zeer ongunstig voor de Volksuniversiteit en kan een risico vormen voor de continuïteit van het cursusaanbod.

Al sinds 1973 was er een cursusaanbod. Velen kennen nog de benaming ‘Veenendaal maakt Veenendaal wijzer’. Sinds 2005 onder de noemer Volksuniversiteit. Dit betekent een geschiedenis van 44 jaar. Deze professionele instelling verdient meer tijd om de functie van Volwasseneducatie te borgen in een groter samenwerkingsverband. Tevens heeft de Volksuniversiteit in 2018 ook extra financiële middelen nodig.
Als ChristenUnie hebben wij een amendement ingediend waarin we gevraagd hebben om de Volksuniversiteit een jaar extra te geven zodat er continuïteit van het cursusaanbod blijft bestaan. Daarnaast een extra financiële impuls van € 25.000,- die nodig is voor het hele uitvoeringstraject van de samenwerking.
Ons amendement heeft vele mede-indieners gekregen en is uiteindelijk unaniem aangenomen.
Als ChristenUnie zijn we het eens met deze Cultuurvisie 2018-2021 en wij hebben dan ook van harte ingestemd met het geamendeerde raadsvoorstel.

Labels
Cultuur
Gemeenteraad

« Terug naar homepage