Het gaat niet alleen om stenen

Afbeelding bij bijdrage voor de website Het gaat niet alleen om stenenvrijdag 19 mei 2017

Donderdag 18 mei is het Raadsvoorstel Vastgoedbeleid en Accommodatiebeleid aan de orde geweest.
Wij kunnen als ChristenUnie instemmen met de wens om meer te sturen op gemeentelijk vastgoed, meervoudig gebruik, het verminderen van leegstand en het verkopen van onrendabel gemeentelijk vastgoed is in zijn algemeenheid goed.

Echter het gaat bij Vastgoedbeleid en Accommodatiebeleid voor ons als ChristenUnie niet alleen om stenen, maar ook om de gebruikers en huurders van de gemeentelijke gebouwen. Want ook voor deze gebruikers en huurders zijn er consequenties als de gebouwen in de verkoop zijn of komen. Met name geldt dit voor die instellingen waarvoor nog geen gemeentelijk beleid is geformuleerd. Daarnaast de onzekerheid die er is bij de vrijwillige molenaars vanwege de komende verkoop van het Rijksmonument molen De Vriendschap aan een projectontwikkelaar.

Daarom hebben wij als ChristenUnie in de raadsvergadering een motie ingediend waarin wij het college hebben gevraagd om uiterlijk januari 2018 met een voorstel te komen. Daarna kan de raad een besluit nemen over de huisvesting van de Voedselbank, Stibo/Cliëntenraad, Speel-o-theek De Bolderwagen, Stichting Halt, Overstag en IVN.
In een andere motie hebben wij het college opgeroepen dat bij verkoop van molen ‘De Vriendschap’ er dusdanig voorwaarden moeten worden opgenomen, dat het huidig goed functioneren van deze molen permanent gewaarborgd blijft.
Verder moet er een gesprek komen tussen huidige vrijwillige molenaars van molen De Vriendschap en de projectontwikkelaar, om vooraf aan de definitieve verkoop te spreken over mogelijk aanvullende verkoopvoorwaarden. 

Als ChristenUnie zijn wij zeer tevreden dat beide moties zijn aangenomen. Het gaat ons immers niet alleen om stenen.

Labels
Cultuur
Gemeenteraad

« Terug naar homepage