Energieneutraal Veenendaal

Jos_van_den_Berg_MG_3879woensdag 05 april 2017

Op 30 maart is in de gemeenteraad het Milieukwaliteitsplan en het plan Energieneutraal Veenendaal in 2035 besproken. Beide plannen kregen onze volmondige steun.

Goed rentmeesterschap betekent voor de ChristenUnie dat we een leefbaar Veenendaal willen doorgeven aan een volgende generatie. De ChristenUnie ondersteunt daarom van harte een plan waarin we in 2035 energieneutraal kunnen zijn.

We beseffen dat het een grote ambitie is. Binnen twintig jaar moet Veenendaal energieneutraal zijn. Dat is het streven. De gemeente wil zich inzetten om de opwekking van duurzame energie in Veenendaal te vergroten en streeft ernaar om in 2035 evenveel energie op te wekken als er in Veenendaal gebruikt wordt. 

Wat ons betreft komt daarbij de focus te liggen op 2 zaken:

  • Wij vinden het belangrijk dat de gemeente de voorbeeldfunctie krachtig oppakt.
  • Maar daarnaast is het vooral belangrijk dat we de mindset kunnen veranderen, dat iedereen hierbij betrokken wordt. Daarvoor is draagvlak en gedragsverandering nodig. Communicatie is daarbij het toverwoord. Bewoners en bedrijven moeten worden verleid om mee te doen.

Met alleen bewustwording en afspraken komen we er echter niet. We verwachten ook concrete stappen. Het is belangrijk dat de gemeente ervoor zorgt dat burgers en bedrijven de voordelen zien van energiebesparende maatregelen en dat met een loket goede hulp geboden kan worden. Dus ook financieel. 

Om woningen energieneutraal te maken wordt van woningbezitters een forse investering gevraagd, oplopend van 35.000 tot 80.000 in minder dan 20 jaar tijd. Met name voor mensen met een kleine beurs zal zo’n investering boven hun budget gaan. Van deze groep hoeven we geen grote inspanningen te verwachten. Daarom hebben wij juist voor deze groep extra aandacht gevraagd.

Positief in het voorstel is de samenwerking met bedrijven. Goed om te horen dat een werkgroep van de Bedrijvenkring graag een convenant wil om met elkaar ambities concreet te maken.  

« Terug