Nieuwe Streekomroep

Foto Sanny Brunekreeftmaandag 27 februari 2017

Donderdag 23 februari jl. stond het voorstel voor een nieuw te vormen Streekomroep op de agenda van de Raad. Dit onderwerp heeft onze warme belangstelling. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er een omroep is, waar programma's worden gemaakt die relevant zijn voor heel Veenendaal.

Tegelijkertijd is er zorg ten aanzien van de continuïteit van een dergelijke omroep. De afgelopen jaren zijn de schulden bij de betrokken omroepen hoog opgelopen: is er mét de subsidie die nu gevraagd wordt wél een goede overlevingskans? Daarnaast vragen wij aandacht voor de toekomstbestendigheid van een radio-omroep: het medialandschap is in de afgelopen jaren drastisch veranderd. 

Met name de zorg rondom de continuïteit was reden om in te stemmen met het amendement dat door GroenLinks werd ingediend. Hierin werd voorgesteld om een knip aan te brengen in het door het college voorgestelde structurele subsidiebedrag. Voor het eerste halfjaar wordt 17.356 euro beschikbaar gesteld en het resterende bedrag van eveneens 17.356 euro wordt verstrekt wanneer wordt aangetoond dat er voor 1 juli dit jaar een volledige aanvraag voor een aanwijzing als lokale omroep bij het commissariaat voor de media is ingediend door de nieuwe streekomroep. Daarnaast werd afgesproken om in 2019 te evalueren op basis van een aangepast beleidsplan van de streekomroep.

Als ChristenUnie zijn we blij dat de nieuwe Streekomroep met de subsidieverstrekking een goede kans van slagen heeft en dat de uitzendingen van Stilok en Midland FM doorgang kunnen vinden.

« Terug

Archief > 2017

Geen berichten gevonden