‘Het Rijksmuseum van de streekmusea’

Afbeelding bij bijdrage over het werkbezoek aan Museummaandag 27 februari 2017

De ambitie die de bestuursleden van het Museum Veenendaal (www.museumveenendaal.nl) er neer leggen is stevig. “We willen het Rijksmuseum van de streekmusea worden” én “we willen instellingen met elkaar verbinden waardoor het mogelijk is om een cultureel dagje uit in Veenendaal te doen”. De bestuursleden Annemiek Schweinsberg, Theo van Hardeveld en Joop Baan zijn eensgezind in hun wensen voor de toekomst.

Bij het werkbezoek op 24 februari jl. van een deel van de Christenunie fractie aan het museum, passeerden de belangrijkste successen en uitdagingen van het museum de revue. De bestuursleden zijn er trots op dat het gelukt is om een geregistreerd museum te worden waardoor bezoekers met de museumkaart het museum kunnen bezoeken. Daarnaast is het daardoor ook mogelijk om stukken met andere musea uit te wisselen hoewel daarbij opgemerkt wordt dat dit ook weer zorgt voor extra werk en kosten doordat dit bijvoorbeeld vervoer vraagt van het ene naar het andere museum en vaak ook extra verzekeringskosten met zich mee brengen. Ook is men zeer positief over samenwerking met de bibliotheek, bijvoorbeeld op het gebied van ict en over de verschillende wisseltentoonstellingen en dan met name die over WO I. Op dit moment loopt er – in samenwerking met diverse Veenendaalse bedrijven – de tentoonstelling ‘Made in Veenendaal’.

Uitdagingen zijn er ook voldoende. Allereerst ten aanzien van de continuïteit. Voor 2017 is er eenmalig een extra bedrag van 50.000 euro subsidie toegekend. Het bestuur wil dit inzetten om te zorgen voor continuïteit intern en meer bekendheid extern om op deze wijze een goede uitgangspositie te creëren voor de komende jaren. Daarnaast is men op zoek naar een extern depot om de grote voorraad depotstukken op een veilige manier op te slaan aangezien het huidige depot te klein wordt. Dit is mede één van de redenen waarom men kritisch is op het aannemen van nieuwe stukken. Ook de band met het bedrijfsleven wil het bestuur de komende jaren verstevigen.

De bestuursleden vertellen op een bevlogen en enthousiaste manier over ‘hun’ museum waar ze met één conservator en met 75 vrijwilligers samen werken. Met elkaar hebben ze in 2016 5000 bezoekers ontvangen, waaronder veel kinderen van basisscholen en klassen uit het voortgezet onderwijs. Ze doen dit op een positieve wijze waarbij – zo blijkt ook uit de verhalen – steeds gezocht wordt naar mogelijkheden en waar men – ook al is er soms tegenslag – zoekt naar creatieve manieren om het museum verder uit te bouwen en onder de aandacht te brengen.

Het was een geslaagd werkbezoek waarbij er veel kennis is gedeeld, het mogelijk was om een blik achter de schermen te werpen en waar de uitdagingen waar het museum voor staat duidelijk werden.

« Terug

Archief > 2017

Geen berichten gevonden