Tineke Bette benoemd tot 1e waarnemend voorzitter van de gemeenteraad

Foto Tineke Bettezaterdag 28 januari 2017

Een eervolle taak is mij toegevallen. Op donderdagavond 26 januari 2017 ben ik gekozen en benoemd tot 1ste waarnemend voorzitter van de gemeenteraad.  De waarnemend raadsvoorzitter vervangt de burgemeester tijdens de raadsvergadering bij onderwerpen die betrekking hebben op zijn portefeuille als lid van het college van burgemeester en wethouders of als de burgemeester verhinderd is de raad voor te zitten.

Voorheen was dit de taak van mijn collega fractielid Dick Roodbeen. Echter vanwege de benoeming van Engbert Stroobosscher tot wethouder in december 2016, is Dick Roodbeen tot fractievoorzitter van de ChristenUnie gekozen. Dick heeft direct te kennen gegeven de combinatie van fractievoorzitter en 1ste waarnemend voorzitter van de raad geen ideale combinatie te vinden. Want het kan zomaar gebeuren dat er een prangende kwestie behandeld moet worden in de raad en hij tegelijkertijd moet aantreden als waarnemend voorzitter. Hij kan dan niet als fractievoorzitter van de ChristenUnie optreden. Om die reden heeft Dick Roodbeen vriendelijk doch beslist bedankt voor zijn rol als 1ste waarnemend voorzitter. Omdat ik na hem het langst zittende raadslid ben, is aan mij de eer en het genoegen toegekomen om 1ste waarnemend voorzitter van de raad te zijn.

Om u te dienen!

Tineke Bette

« Terug

Archief > 2017

Geen berichten gevonden