Grote belangstelling voor verkabeling in Veenendaal

Afbeelding bij bijdrage website over Verkabeling Veenendaal.jpgzaterdag 23 november 2019

Woensdagavond 20 november was er een goed georganiseerde informatieavond in Het Perron over de verkabeling van de hoogspanningslijn en wat er in de komende jaren gaat gebeuren. Burgers die onder of nabij de hoogspanningslijnen wonen, waren in grote getale gekomen. Medewerkers van Tennet, ambtenaren van de gemeente Veenendaal, wethouder Engbert Stroobosscher en bestuursleden van Platform Hoogspan waren aanwezig om de vele vragen te beantwoorden

Vanzelfsprekend was er veel belangstelling voor de informatieborden waarop o.a. de tracés westzijde en oostzijde stonden afgebeeld.

Over de planning op hoofdlijnen waren de reacties zeer positief.

  • 2020 – 2021 start vooronderzoeken, uitwerken tracé en werkterreinen, voorbereiden bestemmingsplan + bestemmingsplan ter inzage
  • 2021-2024 aanleg kabelverbindingen
  • 2024 kabelverbindingen in bedrijf en start verwijderen bovengrondse verbinding
  • 2025 oude verbindingen verwijderd en project verkabeling Veenendaal opgeleverd

Gedurende het traject wordt op verschillende manieren informatie verstrekt:

· Projectwebsite Tennet: www.tennet.eu/veenendaal

· Informatiebijeenkomsten

· Website gemeente Veenendaal

· Brieven

· Bouwapp

Als ChristenUnie zullen wij de verkabeling Veenendaal met warme belangstelling volgen.

Labels

« Terug naar homepage

Reacties op 'Grote belangstelling voor verkabeling in Veenendaal'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.