Minimabeleid: Noodzakelijke stap richting meer maatwerk

CU_Arjan_Koerts.jpgwoensdag 13 november 2019

Als je door een laag inkomen moeite hebt om rond te komen, of je hebt schulden, dan vraagt dat om hulp op maat. Geen situatie is hetzelfde en daarom is ook de oplossing per persoon verschillend. De ChristenUnie vraagt al sinds de start van deze collegeperiode in 2018 om meer maatwerk in het minimabeleid en wil graag meer aandacht voor preventie en proactieve hulp om uit de schulden te komen. Daarover zijn in de Kadernota 2020-2023 afspraken gemaakt. In de raadsvergadering van 11 november werd de Programmabegroting 2020-2023 vastgesteld. Daarmee wordt een eerste stap gezet naar een budget op maat voor financiƫle ondersteuning van mensen met een laag inkomen.

De gemeente krijgt te weinig geld van het rijk om haar zorgtaken goed uit te kunnen voeren. Daardoor is het lastig om ruimte te vinden voor nieuwe plannen en verbetering van bestaand beleid. Het door de ChristenUnie gewenste maatwerkbudget kan er alleen komen als iets anders niet meer wordt gedaan. Veenendaal heeft een ruimhartig minimabeleid, maar niet alle onderdelen zijn even effectief. Sommige tegemoetkomingen werden toegekend zonder echt te kijken naar de noodzaak. Zo konden minima kiezen voor vergoeding van het eigen risico van de zorgverzekering, zonder dat werd bekeken of men het eigen risico echt verschuldigd was. En de meerkostenregeling voor chronisch zieken werd uitgekeerd zonder te toetsen of men werkelijk meerkosten had.

De ChristenUnie heeft er mee ingestemd deze ongerichte regelingen te schrappen en zo financiële ruimte te creëren voor vergoedingen op maat. We vinden het daarbij wel ongelukkig dat we nu al moeten besluiten oude regelingen te schrappen terwijl in januari pas wordt gesproken over de inrichting van het maatwerkbudget. Het is een pijnlijke stap omdat we ons realiseren dat veel mensen met een laag inkomen deze vergoedingen nodig hebben om rond te komen. Maar deze stap was dus helaas noodzakelijk om ruimte te creëren voor iets beters. Op ons verzoek heeft het college toegezegd dat mensen die door deze maatregel financieel in de knel komen op maat worden geholpen, zelfs wanneer het budget daarvoor niet toereikend blijkt.

Het is niet zo dat alle minimabeleid is afgeschaft in afwachting van nieuw beleid. Regelingen die voldoende doelgericht zijn blijven in stand en zijn in een enkel geval – op initiatief van de ChristenUnie - zelfs opengesteld voor een grotere doelgroep. De gemeente blijft bijvoorbeeld meebetalen aan de zorgverzekering voor minima en het abonnementstarief voor Wmo-ondersteuning wordt via deze zorgverzekering vergoed.

In januari 2020 bespreekt de raad het Integraal Beleidskader sociaal domein, waar het minimabeleid een onderdeel van is. Dat is ook het moment dat de plannen voor meer maatwerk worden uitgewerkt. Nog in dat zelfde jaar wordt dat beleid daadwerkelijk ingevoerd

Labels

« Terug naar homepage

Reacties op 'Minimabeleid: Noodzakelijke stap richting meer maatwerk'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.