Krap huishoudboekje

kasboek.jpgdonderdag 07 november 2019

Ieder huishouden moet op de centjes letten. Niet meer uitgeven dan je ontvangt en een reserve houden voor plotselinge uitgaven. Bij de gemeente werkt dat ook zo. Wij ontvangen minder Rijksgeld terwijl het aantal taken meer wordt. Vooral in sociaal domein zijn uitgaven lastig in de hand te houden, terwijl iedereen wel de zorg moet krijgen die nodig is. Toch is het gelukt een sluitende begroting te maken. Wel is voorzichtigheid geboden om de komende jaren financieel stabiel te blijven.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat iedereen deel kan nemen aan de maatschappij. Op het gebied van de minimaregelingen doet het college in de Programmabegroting voorstellen om per 1 januari 2020 o.a. de zorgverzekering en de doelgroep van de minimaregelingen te veranderen. Terwijl de gemeenteraad in 2020 het inhoudelijke gesprek daarover nog gaat voeren. Die volgorde vinden wij onjuist. Daarom zullen wij donderdag 7 november tijdens de behandeling in de raadsvergadering op dit punt een wijzigingsvoorstel indienen.

Labels

« Terug naar homepage

Reacties op 'Krap huishoudboekje'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.