Iedereen doet mee!

hand-1917895_1280.pngzaterdag 19 oktober 2019

Deze titel van het breed gedragen Raadsprogramma laat zien waarom wij als gemeenteraad het belangrijk vinden dat elke inwoner van Veenendaal mee doet en betrokken is bij het inrichten van onze stad. In Veenendaal staan we ervoor open dat iedereen kan meedenken en invloed uitoefenen op gemeentelijk beleid, beheer en nieuwe plannen. Daarom vindt de ChristenUnie de titel van de Visie op Participatie ‘Samen maken we de stad Veenendaal’ goed gekozen.

Waar gaat het om bij participatie? Het betreft bijvoorbeeld meedenken bij de inrichting van straten, speelplekken, veiligheid in de wijk, energiebesparing en groen in de stad. Omwonenden en alle belanghebbenden moeten gehoord kunnen worden.

De ChristenUnie heeft vragen gesteld over de digitale mogelijkheden bij participatie. We blijven het college aanmoedigen te onderzoeken hoe andere gemeenten dit succesvol hebben uitgevoerd. Het is geen eenvoudige materie. Want probeer maar eens antwoord te vinden op welke besluiten wel of niet om participatie vragen. Wie zijn de belanghebbenden? In hoeverre en op welke manier heeft de inspraak invloed op de uiteindelijke besluitvorming? Hoe communiceert het gemeentebestuur met alle betrokken partijen? Zulke vragen vereisen goede doordenking.

In de komende maanden wordt er gewerkt aan het invoeren van deze Visie ten behoeve van Veenendaal. Dit zullen wij als ChristenUnie met attente belangstelling blijven volgen.

Labels

« Terug naar homepage

Reacties op 'Iedereen doet mee!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.