Evenementenbeleid

buitenmuziek.jpgvrijdag 18 oktober 2019

In Veenendaal worden veel evenementen georganiseerd en er zijn er een aantal die muziek met een stevig geluidsniveau hebben. Een feestje op zijn tijd moet mogelijk zijn, maar de vraag is hoe en waar je dat feestje dan viert. De ene mens waardeert stevige muziek met zware bassen, terwijl de ander kan genieten van een liefelijke aria van Bach. Om die twee uitersten een beetje bij elkaar te krijgen in een dorp als Veenendaal wordt takt en wijsheid gevraagd. De gemeenteraad werd donderdag 17 oktober om een oordeel gevraagd over de eerste wijziging van het evenementenbeleid.

In de wijziging van het evenementenbeleid is volgens de ChristenUnie een poging gedaan om de mogelijkheid tot evenementen met harde muziek en de wens tot zo min mogelijk geluidsoverlast voor de omgeving mogelijk te maken. De ChristenUnie vindt het een goede beweging dat er op de locatie Stadsstrand niet meer evenementen als de Voute Party worden toegestaan. En dat er een beperking op het aantal evenementen met luide muziek op die locatie is aangebracht.

Het blijft echter op eieren lopen, want waar de één helemaal los kan gaan bij een evenement met harde muziek, zit de omgeving met de gebakken peren. De enige manier om het één en ander binnen meetbare grenzen te brengen is het hanteren van maximale geluidsnormen. Wij hebben gevraagd om nadrukkelijke aandacht voor het hanteren van de geluidsnormen en waar nodig handhaving daarop. Wij hebben het al eerder aangekaart en doen het ook nu: als blijkt dat er bij een evenement aantoonbaar overschrijdingen van de geluidsnormen zijn, moet er opgetreden worden. Als dat niet ter plekke kan, dan zou je kunnen denken aan verscherpte eisen bij de volgende keer dat het evenement plaatsvindt.

Er werd tijdens de gemeenteraad een motie ingediend door de SGP en het CDA om over ongeveer 1,5 jaar met een nieuw evenementenbeleid te komen waarbij er vooral een grote plaats moet zijn voor de participatie van de inwoners van Veenendaal die direct last ondervinden van evenementen met luide muziek. Wij hebben die motie van harte gesteund, omdat de balans tussen de geluidsoverlast van een evenement en het welbevinden van onze inwoners voor ons belangrijk is. Een feestje vieren in de openbare ruimte is prima, maar niet ten koste van alles.

De ChristenUnie zal het evenementenbeleid zeer kritisch blijven volgen. Het is ook een kwetsbaar dossier waarin het leven en laten leven in een maatschappij duidelijk naar voren komt. We wensen het college en de organisatoren van de diverse evenementen in onze mooie plaats alle wijsheid en takt toe bij de uitvoering van dit beleid.

Labels

« Terug naar homepage

Reacties op 'Evenementenbeleid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.