Historisch moment!

Afbeelding Hoogspanningsmast bij bijdrage Hooggespannen verwachtingen.jpgdonderdag 17 oktober 2019

Donderdag 17 oktober is de belangrijke stap genomen om de verkabeling van de hoogspanningslijn in Veenendaal mogelijk te maken. De raad van Veenendaal heeft unaniem het raadsvoorstel aangenomen.
De noodzaak om de hoogspanningslijn ondergronds aan te brengen is duidelijk. Niet alleen vanwege het voorzorgprincipe, maar ook vanwege het gevaar op calamiteiten en brandveiligheid.

Is het ondergronds aanbrengen van de hoogspanningslijn technisch haalbaar en financieel betaalbaar? Deze vragen hebben ons als ChristenUnie lang beziggehouden.

Een korte terugblik in de tijd:

Sinds 1953 is er in Veenendaal een bovengrondse hoogspanningslijn. Veenendaal telde toen 15.659 inwoners. De hoogspanningslijn bevond zich over een lengte van 800 meter boven de bebouwde kom. Nu telt Veenendaal ruim 65.000 inwoners en de hoogspanningslijn doorkruist Veenendaal over een lengte van ongeveer 5 kilometer.

In 2002 heeft de lijnbeheerder een bouwaanvraag ingediend voor het verhogen een hoogspanningsmast in Veenendaal. Bovendien werd het plan bekend van een vermogensverzwaring met betrekking tot de lijn. Deze bouwaanvraag gaf aanleiding voor brieven en reacties van ongeruste inwoners en van het opgerichte Platform Hoogspan.

De gemeenteraad is in 2003 vanwege de veiligheid akkoord gegaan met het verhogen van de hoogspanningsmast, maar heeft ook het besluit genomen voor een onderzoek naar ‘de praktische en financiële mogelijkheden van verplaatsing van de hoogspanningslijn uit de woonkern’.

Na het uitkomen van het Kema-rapport in 2004 is besloten ‘te streven naar het ondergronds brengen van de lijn’. Met daarbij de opdracht aan het college voor het vinden van medefinanciers en overleg met andere overheden en de lijnbeheerder over de kostenverdeling. Teleurstellend was het om te moeten concluderen dat het Rijk, de Provincie en de lijnbeheerder geen probleemeigenaar wilden worden. Van een financiële bijdrage was al helemaal geen sprake.

Wij hebben echter nooit de moed opgegeven. Al die jaren hebben wij als ChristenUnie, zowel plaatselijk, provinciaal en als landelijk aan dit Hoogspanningsdossier gewerkt.

En hoed af voor de bestuursleden van het Platform Hoogspan Veenendaal, zij hebben zich altijd constructief met kennis en vol passie ingezet!

Na vele jaren van zoeken naar middelen en mogelijkheden om de problematiek van de hoogspanningslijn in Veenendaal onder de brede aandacht te houden, kwam er goed bericht uit Den Haag.

Begin 2018 is de Wet Voortgang Energietransitie aangenomen. In deze wet is de mogelijkheid opgenomen dat gemeenten waar hoogspanningslijnen boven bevolkingskernen gesitueerd zijn, kunnen verkabelen. De kosten van deze maatregelen worden verdeeld tussen het Rijk, de netbeheerders en gemeenten. Eind 2018 werd bekendgemaakt dat ook Veenendaal ervoor in aanmerking komt. De wet is januari 2019 in werking getreden.

Ondanks dit goede nieuws was het voor de gemeente Veenendaal nog een hele uitdaging om de verkabeling te kunnen financieren. Recent is bekend dat vanuit de Provincie Utrecht er positieve ontwikkelingen te verwachten zijn voor wat betreft een financiële bijdrage.

Tenslotte:

In 1953 kregen we in Veenendaal een bovengrondse hoogspanningslijn. Als alles meezit kan in 2023, 70 jaar na dato, de schop in de grond om de hoogspanningslijn ondergronds aan te leggen. Wij zien tot die tijd, via de halfjaarlijkse rapportage dossier Hoogspanningslijn, de voortgang van de ontwikkelingen met belangstelling tegemoet.

Labels

« Terug naar homepage

Reacties op 'Historisch moment!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.