Ruimte voor de Regionale Energiestrategie (RES)

zonnepanelen.jpgvrijdag 20 september 2019

Donderdag 19 september is tijdens de raadsvergadering de Startnotitie voor de Regionale Energiestrategie (RES) behandeld en unaniem aangenomen. Een mooi moment waardoor we als gemeente Veenendaal samen met de Foodvalley gemeenten gaan onderzoeken hoe we kunnen bijdragen aan de verdere totstandkoming van de energietransitie in de regio.

De ChristenUnie vindt dat de Regionale Energie Strategie een kans en een opgave is voor Veenendaal en de Regio. Het proces om te komen tot de RES is complex doordat er veel belanghebbenden meepraten. Naast de acht Foodvalley gemeenten zitten ook de twee betrokken provincies, het waterschap, netbeheerders, woningcorporaties, ondernemers en diverse sectoren aan tafel. Het traject wordt zo ingericht dat we als regio gezamenlijk meer kunnen bereiken dan als individuele gemeenten. 

In 2017 heeft de gemeenteraad een plan vastgesteld waarin wordt uitgesproken dat Veenendaal in 2035 energieneutraal wil zijn. Een mooie basis voor de onderhandeling rondom de RES. Begin 2020 wordt een concept strategie verwacht waarin we een eerste beeld krijgen op welke manier Veenendaal kan gaan bijdragen aan de energietransitie. 

In de tussenliggende periode zullen we samen met de wethouder in gesprek blijven om de beste strategie voor Veenendaal te vinden. De ChristenUnie zal met grote interesse dit traject blijven volgen.

Labels

« Terug naar homepage

Reacties op 'Ruimte voor de Regionale Energiestrategie (RES)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.