Voor een veilig Veenendaal

Afbeelding bij bijdrage voor de website vaststelling IVP.jpgvrijdag 21 december 2018

Op 20 december is door de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan 2019 - 2022 vastgesteld. In dit plan - dat een samenwerking is tussen de gemeenten Veenendaal, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede - staan zowel de regionale als de lokale prioriteiten op het gebied van veiligheid voor de komende jaren opgenomen.
De ChristenUnie is positief over dit plan omdat er gemeentegrens overstijgend wordt gekeken naar de veiligheidsproblematiek en ondermijning, juist omdat Veenendaal niet op zichzelf staat. Anderzijds doet dit plan ook recht aan de specifieke lokale problematiek in Veenendaal.

Voor Veenendaal zijn - nadat veel verschillende partijen bij het opstellen van het plan zijn betrokken - de volgende lokale prioriteiten vastgesteld.

  1. De aanpak van drugs
  2. Inzet op High Impact Crimes (HIC): woninginbraken, ram-, plof- en snelkraken, overvallen en (huiselijk) geweld ) 3. Voorkomen polarisatie

De regionale prioriteit ligt vooral op het gebied van ondermijning. Ondermijning is: de aantasting van de structuren van onze maatschappij. Ondermijnende criminaliteit is dus criminaliteit die de formele (rechtsstaat) of informele (fatsoenlijke verhoudingen) grondslag van onze samenleving systematisch aantast. In de volksmond wordt het ook wel de vermenging van de onder- en de bovenwereld genoemd.

Hierbij krijgen de volgende zaken specifieke aandacht:

  1. Het vergroten van het zicht op ondermijning door de informatiepositie te versterken.
  2. Het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid.
  3. Een gerichte aanpak van drugshandel- en productie.

We richten ons daarbij specifiek op de facilitators in de autobranche, het buitengebied en het industriegebied en bedrijventerreinen. Bij de behandeling in de gemeenteraad heeft Sanny Brunekreeft namens de ChristenUnie onder andere aandacht gevraagd voor de mogelijkheden om het lachgas-gebruik te ontmoedigen en is benadrukt dat - als het gaat om polarisatie - hier ook maatschappelijke instellingen, jongerenwerk, kerken en moskeeën bij betrokken moeten worden.

Daarnaast hebben wij onze grote waardering uitgesproken voor alle veiligheidsprofessionals vanuit de gedachte dat als anderen een stap terug doen, zij naar voren stappen. Dit alles om het voor ons als inwoners leefbaar en veilig te houden. Dit vinden wij niet vanzelfsprekend!

Labels

« Terug naar homepage

Reacties op 'Voor een veilig Veenendaal'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.