Politiek seizoen 2017-2018 afgesloten

Cover 2018 twitter2woensdag 04 juli 2018

De laatste raadsvergadering van het politieke seizoen is normaal gezien het politieke hoogtepunt van het jaar. Dit jaar werd er echter geen Kadernota aangeboden door het nieuw aangetreden college. Toch was er eerder dit seizoen wel degelijk een politiek hoogtepunt, namelijk het verkiezingsresultaat van maart en de daaropvolgende collegevorming. De ChristenUnie is opnieuw de grootste partij en neemt in de persoon van Engbert Stroobosscher plaats in het nieuwe college, waarvan ook de VVD, de SGP en ProVeenendaal deel uitmaken.

De verkiezingen zorgde voor enkele wisselingen in de fractie. We moesten afscheid nemen van Joas Duister, Jos van den Berg en fractievoorzitter Dick Roodbeen. Hoewel afscheid altijd spijtig is, kwamen we in juni feestelijk bijeen met de oude en nieuwe fractie, het bestuur en partners. Op een prachtige locatie aan de Zandheuvelweg sloten we het seizoen af door samen te eten en terug te blikken op de korte of soms zeer lange loopbaan van de afscheidnemende raadsleden.

De plaatsen van de vertrekkende raadsleden worden ingenomen door Sanny Brunekreeft, Jeroen van Esseveld en Roelof Mulder. Daarmee is het team weer 8 man/vrouw sterk. Tineke Bette is gekozen tot fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de raad.

We zijn dankbaar en trots op wat we als ChristenUnie hebben mogen doen voor Veenendaal en haar inwoners. Het verkiezingsprogramma droeg de titel ‘Veenendaal verbinden’. Dat is wat we de afgelopen tijd hebben gedaan. Met mensen van verschillende partijen samengewerkt en – soms tegengestelde – belangen aan elkaar verbinden om Veenendaal mooier te maken en mensen, bedrijven en instellingen kansen te bieden. Het unaniem gesteunde raadsprogramma met de titel ‘Iedereen doet mee’ bouwt daarop voort. Het is goed om te zien dat een raadsprogramma waarin zoveel speerpunten van de ChristenUnie zichtbaar zijn, zo breed gedragen wordt.

We kijken terug op een mooi, maar intensief seizoen. Daarom is het goed dat er nu een periode van reces aanbreekt. Tijd voor ontspanning en aandacht voor andere zaken dan politiek of werk. En om nieuwe energie en inspiratie op te doen voor het komende politieke seizoen. Gods zegen blijft ook bij het politieke werk onmisbaar. Denk daarom ook op uw vakantieadres tijdens uw gebed eens aan de Veenendaalse bestuurders en raadsleden.

Labels

« Terug naar homepage

Reacties op 'Politiek seizoen 2017-2018 afgesloten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.