Verantwoordingsdebat over 2017 stemt tot tevredenheid

workbook-1205044_1920maandag 02 juli 2018

In de gemeenteraad van 28 juni werden de jaarstukken 2017 van de gemeente Veenendaal behandeld. Dat is het huishoudboekje en de beleidsmatige verantwoording over de uitgaven. Wat is er in 2017 gebeurd en gedaan? Past dat binnen de doelen en wat we hadden afgesproken?

Voorafgaand aan deze vergadering was er op 20 juni een verantwoordingsmarkt waar verbonden partijen, die voor de gemeente Veenendaal werken, uitleg gaven over de stukken en over hun werk vertelden. Daarover konden vragen worden gesteld door de raadsleden.

Onze algemene indruk en reactie is:

  • De stukken van de Omgevingsdienst zien er goed uit
  • De GGD had een goede presentatie
  • Uitleg en toelichting vanuit Veiligheidsregio Utrecht was goed en informatief
  • Over de jaarrekening Regio FoodValley spreken we in het najaar verder
  • IW4; deze organisatie levert mooi werk en hebben een goed verhaal bij hun jaarrapport 2017
  • Projecten- en programmaboek 2018; Alles is goed in kaart gebracht. Een prima document. Dit verdient een groot compliment aan de organisatie.
  • Projectenboek Sociaal Domein 2018; Goed leesbaar en een helder stuk waarin te lezen is dat er mooi werk wordt geleverd. De complexiteit en de financiën Sociaal Domein vormen echter een forse uitdaging

Kortom, onze fractie kijkt met tevredenheid op het jaar 2017 terug. De financiën zijn op orde. De prestaties van de gemeente zijn ook goed te noemen.  De accountant gaf een goedkeurende verklaring wat het bewijs is dat binnen de wettelijke normen de gemeente haar taken rechtmatig uitvoert. De ambtelijke organisatie verdient op dit punt een compliment.

Gaat dan alles goed?

Nee, natuurlijk gaan er ook zaken niet goed en willen we nog betere prestaties. Vooral het sociaal domein en het onderhoud openbare ruimte houden ons bezig.

In de afspraken die de gemeenteraad in mei jl. in het Raadsprogramma maakte, dat het onderhoud voor de openbare ruimte naar een hoger niveau moet, hebben wij tijdens de raadvergadering een voorstel voor gedaan. In 2018 nog € 300.000,-- euro extra voor dit werk erbij. De gemeenteraad heeft dit voorstel aangenomen. Hiermee wordt Veenendaal weer op een niveau gebracht waar de normering ‘schoon, heel en veilig’ van kracht is.

Het Kabinet heeft plannen om de bijdrage aan de gemeente voor voorzieningen nog verder te verminderen. Wij hebben hier onze zorgen over uitgesproken. Wij willen dat de inwoners de zorg krijgen die nodig is, maar dan moet het wel uitvoerbaar blijven. Daarom deden we een oproep om samen met andere gemeenten en de Vereniging van Nederlandse gemeenten de regering op te roepen de voorstellen zo te wijzigingen dat gemeenten niet in de financiële problemen gaan komen. Dit dreigt vooral op het terrein van de Jeugdzorg, waar de kosten fors hoog zijn en blijven stijgen.

Burgemeester en wethouders zegden dit toe en inmiddels heeft de VNG daarover een stevig signaal naar het Kabinet gestuurd. 

De risico’s die wij als gemeente hebben bij de ontwikkeling van Veenendaal- Oost worden minder omdat er nu stevig wordt gebouwd. Wij verwachten dat dit ook volgend jaar zo zal zijn.

Wij hebben ook aandacht gevraagd voor een blijvend goed economisch klimaat. Belangrijk voor het werk van onze inwoners en de aantrekkelijkheid van de gemeente.

Al met al staat Veenendaal er nog goed voor. Toch moeten we voorzichtig omgaan met de keuzes die we in het najaar voor 2019 en de komende jaren moeten maken. Duidelijk is dat keuzes nodig zijn, want geld voor alle wensen en voorzieningen is er niet. Als ChristenUnie zullen wij de keuzes in het najaar maken vanuit onze wens dat iedereen meetelt, in vrijheid en veiligheid leeft en er een toekomst is voor ons en onze kinderen. Kortom, het blijft onze missie om Veenendaal te verbinden.

Labels

« Terug naar homepage

Reacties op 'Verantwoordingsdebat over 2017 stemt tot tevredenheid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.