Hoogspanningslijn ondergronds weer een stap dichterbij

2017-07-13 Veenendaal - locatie -57 Hoogspanningdinsdag 30 januari 2018

"De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de financiële drempel voor gemeenten niet te hoog wordt, want anders zullen kleinere gemeenten om financiële redenen zeker moeten afzien van het vervangen van de hoogspanningskabels. Maar ik kijk ook even naar een wat grotere plaats, zoals Veenendaal. Nergens in het land zijn er zo veel woningen in de nabijheid van hoogspanningskabels. Sommige masten staan zelfs in de achtertuin van mensen. Het gaat om een tracé van 5 kilometer. Je hebt het dus al snel over een bijdrage van 5 miljoen. De casus-Veenendaal illustreert dat er soms een onevenredig groot beroep wordt gedaan op gemeenten." Deze woorden sprak ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik- Faber tijdens de behandeling van de wet Voortgang Energietransitie op 25 januari.

Tijdens de stemmingen in de Tweede Kamer over de wet Voortgang Energietransitie die op 30 januari plaatsvond, is een belangrijke motie van Tweede Kamerlid Carla Dik- Faber met grote meerderheid aangenomen. Alleen de PVV stemde tegen.

In de motie staat het verzoek aan de regering om te streven naar een reële kostenverdeling van verkabeling en te bevorderen dat er procesafspraken tussen provincies en gemeenten worden gemaakt, zodat voorkomen wordt dat gemeenten afzien van verkabeling vanwege een te hoge financiële drempel.

Verder is een motie van GroenLinks, SP en PvdA aangenomen waarin de regering verzocht wordt om in gesprek te gaan met de betrokken gemeenten en te onderzoeken of een eerlijker verdeling van de kosten mogelijk is.

Minister Wiebes had bij de behandeling van het wetsvoorstel al aangegeven dat, als de moties worden aangenomen, hij de gemeentelijke bijdrage met 5% verlaagt. Waarmee de bijdrage nu uitkomt op 20 of 15%, afhankelijk van de grote van de gemeente.
Deze verlaging is een zeer belangrijke stap voor de gemeenten in verband met het mogelijk maken van het ondergronds aanbrengen van de hoogspanningslijn.

ChristenUnie wethouder Engbert Stroobosscher benadrukte in zijn reactie op de uitslag van de stemmingen: “Het is een mooie uitkomst in de voortgang van het proces tot het mogelijk ondergronds brengen van de hoogspanningslijn in Veenendaal, temeer daar de provincie ook actief opgeroepen wordt haar bijdrage te leveren.”  

Labels
Energie
Milieu, energie, volksgezondheid en voedselveiligheid

« Terug naar homepage

Reacties op 'Hoogspanningslijn ondergronds weer een stap dichterbij'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.