Stroobosscher lijsttrekker CU

Engbert-Veenendaaldinsdag 09 januari 2018

Uit de Rijnpost van 10 januari 2018:
In 2002 werd hij lid van de Christen Unie (CU). In 2010 raadslid, in 2014 fractievoorzitter en vervolgens in 2016 wethouder in de gemeente Veenendaal. “Ik heb gekozen voor de ChristenUnie omdat dit een partij is waar je vanuit je Christen-zijn je geloof onderling kunt delen en politiek kunt bedrijven”, stelt Engbert Stroobosscher (49). “Ik ben lijsttrekker geworden, omdat ik me gesteund weet door geweldige mensen die zich, net als ik, willen inzetten om het goede te doen voor alle inwoners van Veenendaal”.

Wil je je even aan de kiezer voorstellen?

Ik ben Engbert Stroobosscher, in 1968 geboren in Hoogkerk een dorp vlakbij de stad Groningen. Ik ben getrouwd met Monique. Samen hebben we twee dochters en één zoon. Ik heb Agrarische milieukunde gestudeerd en later in deeltijd Staats- en bestuursrecht. Ik ben werkzaam geweest als projectmanager, advocaat en bedrijfsadviseur.

Waarvoor zal de ChristenUnie onder jouw leiding de komende vier jaar staan?

Wij willen Veenendaal verbinden door samen met de inwoners te werken aan een toekomstbestendig Veenendaal voor ons en onze kinderen. Een samenleving waarin iedereen meetelt. En dat in vrijheid en veiligheid voor iedereen. De wereld is al verdeeld genoeg. Laten we samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Met elkaar de kansen creëren en benutten. Ik ben er diep van overtuigd dat we alleen op die manier vooruit kunnen komen in Veenendaal. Door met elkaar in gesprek te zijn, kom je tot prachtige initiatieven voor Veenendaal. Laten we mét elkaar praten en niet teveel over elkaar.

Is de ChristenUnie bereid om plaats te nemen in een nieuw te vormen college?

Wij hebben, toen de samenwerking in het vorige college een jaar voor het einde van de periode stokte, onze (bestuurs-)verantwoordelijkheid genomen door deel te nemen aan het college. Daarmee hebben we laten zien dat we de bestuurbaarheid van Veenendaal serieus nemen. Als de kiezer het ons gunt zijn wij van harte bereid het gesprek aan te gaan om samen met partijen te komen tot een coalitie.

Zijn er eventuele voorwaarden die de ChristenUnie zal stellen voor deelname aan een coalitie?

Vooraf voorwaarden stellen voor deelname is niet onze stijl. Net als bij de coalitievorming op landelijk niveau zullen wij politiek onze verantwoordelijkheid nemen in goede overeenstemming met andere partijen.

Ben je bereid zitting te nemen in een college waarbij in het collegeprogramma zaken zijn opgenomen die indruisen tegen het gedachtengoed van de ChristenUnie?

Het is onze gewoonte eenmaal aangenomen beleid niet opnieuw ter discussie te stellen. Het mag echter als vanzelfsprekend worden verondersteld dat wij als ChristenUnie niet voor een verdere uitbreiding zijn van het huidige aantal van 12 koopzondagen in het kernwinkelgebied. Zelf ben ik niet voor een collegeprogramma, maar voorstander van een raadsprogramma om zo de raad uitdrukkelijk te betrekken bij het beleid, want zij gaat er tenslotte over.

Welke zaken krijgen straks bij de collegeonderhandelingen nadrukkelijk de aandacht van de ChristenUnie?

Ik noem niet uitputtend enkele onderwerpen. Wij blijven er scherp op letten dat iedereen die zorg nodig heeft die ook krijgt. Verder willen we dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen aan de maatschappij door vrijwilligerswerk en/of een betaalde baan. Dat mensen niet financieel tussen wal en schip raken. Ook wijkgericht werken en het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen heeft onze bijzondere aandacht. Daarnaast zetten wij ons in om de hoogspanningslijnen onder de grond te brengen en willen wij onderzoek doen naar de mogelijkheid van een tweede ontsluiting van Veenendaal-Oost op de Rondweg Oost.

Hoe denk jij als lijsttrekker van de ChristenUnie over een politieke samenwerking tussen CDA, SGP en ChristenUnie in één confessionele lokale partij?

Met de samenvoeging van de GPV en de RPF tot ChristenUnie hebben we in het verleden al eens het goede voorbeeld daartoe gegeven, zeg ik met een knipoog. In veel plaatsen waar de SGP en de ChristenUnie minder zetels hebben is er zelfs vaak een gecombineerde lijst en een gezamenlijke wethouder. Met het CDA verschillen we heel erg per gemeente. Hier in Veenendaal werken we goed samen. Alhoewel ik wel even moest slikken toen ik de vorige fractievoorzitter van het CDA bij een eerder koopzondagdebat in de raad desgevraagd hoorde zeggen dat zij geen christelijke partij zijn, maar een volkspartij.

De lijsttrekker van het CDA Veenendaal ervaart de ChristenUnie op landelijk niveau als progressief. Het valt hem echter op dat de partij in Veenendaal andere keuzes maakt, bijvoorbeeld ten aanzien van het winkelcentrum, de cultuur en het onderwijs. Wil je hier op reageren?

We zijn voor het behoud van de zondag als rustdag, sommigen noemen dat conservatief. Daarnaast willen we ons als goede rentmeesters inzetten voor duurzaamheid en een circulaire economie, sommigen noemen dat progressief. De ChristenUnie wil vooral een lokale partij zijn die in de samenleving staat. Wij willen geloof een stem geven, maar wel recht doen aan de diversiteit van onze achterban.

Je mag één vraag stellen aan één lokale partij.

De politieke versplintering neemt juist bij de niet-confessionele partijen steeds verder toe in Veenendaal. Dit komt de lengte van de raadsvergaderingen en het debat niet ten goede. Mogelijk hebben we na de verkiezingen van 21 maart 12 partijen voor 33 zetels in de raad. Hoe kijkt Lokaal Veenendaal aan tegen de diversiteit van de vele partijen en hoe zien zij de verbindende kracht van de politiek voor de komende 4 jaar? 

Labels
Verkiezingen

« Terug naar homepage

Reacties op 'Stroobosscher lijsttrekker CU'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.