Samen voor betaalbare zorg

Afbeelding gelddinsdag 04 juli 2017

Het tarief van schoonmaak ondersteuning voor ouderen en mensen met een beperking gaat niet omhoog. Het oorspronkelijke plan om het tarief met ingang van 2018 te verhogen naar € 15,- werd door het college van tafel gehaald. De hulp bij het doen van het huishouden blijft 10 euro per uur kosten. Ook blijft de compensatieregeling in stand, waardoor de hulp (vrijwel) gratis blijft voor mensen met een laag inkomen.

Dit gebeurde nadat onder andere de ChristenUnie een voorstel hiertoe had aangekondigd. Het voorstel bleek niet nodig. Het college vond financiële ruimte en nam het besluit nog voor de raad zich erover kon uitspreken. Desondanks kwam het CDA toch met het eerder aangekondigde voorstel. Om het belang van het besluit te onderstrepen, heeft de ChristenUnie het voorstel mede ingediend en gesteund. Het voorstel haalde een ruime meerderheid in de raad.

In enkele gevallen worden mensen met een middeninkomen zwaar financieel belast met zorgkosten. Zij kunnen geen aanspraak maken op compensatie en betalen soms meerdere eigen bijdragen tegelijk. De ChristenUnie wil hier zeker iets aan doen. Toch hebben wij een voorstel van de PvdA hierover niet gesteund. Door lagere budgetten in de toekomst is er nu geen ruimte voor. Liever gaan wij later dit jaar met het college in gesprek over de toekomst en betaalbaarheid van zorgvoorzieningen. Dit gesprek is op ons verzoek inmiddels toegezegd. Wij zullen ons dan inzetten voor blijvend betaalbare zorg voor iedereen.

Labels
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug naar homepage