Resultaten van ons werk tijdens de periode 2018-2022

Onze fractie heeft sinds de start van deze raadsperiode de volgende resultaten behaald:

Raadsvergadering 28 juni 2018

De ChristenUnie vindt goed onderhouden straten, pleinen, bomen en bermen belangrijk om het in Veenendaal het schoon, heel en veilig te houden.

Ten behoeve van kwaliteitsniveau B onderhoud Openbare Ruimte voor woonwijken en bedrijventerreinen heeft Tineke Bette namens de ChristenUnie succesvol een amendement ingediend dat met 27 stemmen voor is aangenomen. Hiermee is een verhoging financiële middelen van € 300.000,-  voor het jaar 2018 gerealiseerd.

31 December 2018

Tineke Bette, fractievoorzitter van de ChristenUnie is door vertegenwoordigers van verenigingen, organisaties en bedrijven verkozen tot het beste raadslid van 2018. Bij de jaarlijkse verkiezing door VeenendaalseKrant.nl kreeg zij een ruime meerderheid. Zij was in 2018 veel in de publiciteit vanwege onder meer door haar geslaagde lobby in de raad voor een ruimer budget voor het op orde brengen van de openbare ruimte, zowel op de bedrijventerreinen als in de wijken. Verder was zij voorzitter van de vertrouwenscommissie uit de raad in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester.

Raadsvergadering 28 mei 2019

Op de begraafplaats Munnikenhof is een kindergrafveld waar tussen 1921 en 1960 meer dan duizend kinderen zijn begraven. Het kindergrafveld is nagenoeg geheel bedekt met gras, de looppaden en de kindergraven zijn niet van elkaar te onderscheiden. Voor het herkenbaar en zichtbaar maken van de kindergraven en de looppaden heeft Tineke Bette een motie ingediend. De fractie van de ChristenUnie vindt een goed verzorgde begraafplaats belangrijk uit eerbied voor de doden en met respect voor de nabestaanden. De motie is unaniem door de raad aangenomen.

Raadsvergaderingen 8 en 9 juli 2019 over de Kadernota 2020-2023

  • Een motie over het opzetten van een netwerk voor gastgezinnen wordt unaniem aangenomen door de gemeenteraad. In deze motie beogen we een netwerk waarin gezinnen met een hulpvraag in de opvoeding steun kan vragen en die vinden bij een gastgezin. Dit is een vorm van preventieve jeugdzorg. Het centrum van Jeugd en Gezin gaat samen met de wethouder een plan van aanpak schrijven voor dit netwerk.
  • Een motie die beoogt om lachgasgebruik in Veenendaal terug te dringen wordt met grote meerderheid aangenomen. Deze motie is een product van de samenwerking tussen Nelleke Roelofsen (Pro Veenendaal),  Alies Ouwerkerk (CDA) en Sanny Bruinekreeft. 

Raadsvergadering 17 oktober 2019

De noodzaak om de bijna 5 kilometer lange hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds aan te brengen is niet alleen vanwege het voorzorgprincipe. Maar ook vanwege het gevaar op calamiteiten en brandveiligheid.

Samen met onze wethouder Engbert Stroobosscher heeft Tineke Bette 17 jaar aan dit Hoogspanningsdossier gewerkt. Want lang was het de vraag of het technisch haalbaar en financieel betaalbaar was om de hoogspanningslijn ondergronds te krijgen. Als ChristenUnie hebben we nooit de moed opgegeven en zijn we er altijd aan blijven werken om de hoogspanningslijn ondergronds te krijgen.

Op 17 oktober is de historische stap genomen om de verkabeling van de hoogspanningslijn in Veenendaal mogelijk te maken. De raad van Veenendaal heeft unaniem het raadsvoorstel aangenomen.

Dit artikel zal steeds bijgewerkt worden tijdens deze raadsperiode