Kandidatenlijst 2018-2022

 • 1. Engbert Stroobosscher 

  Mijn naam is Engbert Stroobosscher. Samen met mijn vrouw Monique zijn we de ouders van Femke (1995), Sanne (1998) en Ben (2000). Ik ben in 1968 geboren in het dorp Hoogkerk dat in het jaar daarop door de stad Groningen werd geannexeerd. In mijn studententijd was ik actief lid van de christelijke studentenvereniging De Navigators.
  Twintig jaar geleden zijn we heel bewust en met veel plezier in Veenendaal gaan wonen. In 2010 werd ik gemeenteraadslid, in 2014 fractievoorzitter en in december 2016 wethouder namens de ChristenUnie. Drie van mijn laatste functies voordat ik wethouder werd waren respectievelijk projectmanager, advocaat en bedrijfsadviseur/consultant. Met ons gezin zijn we lid van de Baptistengmeente Veenendaal.
  Ik wil verder in deze politieke omgeving en graag de ChristenUnie lijst trekken om daarmee gevolg te geven aan de Bijbelse opdracht een zoutend zout en een lichtend licht te zijn en vanuit die taakopvatting als uw (volks)vertegenwoordiger de Veenendaalse samenleving dienen met mijn juridische achtergrond, mijn ervaring binnen het bedrijfsleven en de overheid.

 • 2. Tineke Bette

  Graag stel ik me voor. Ik ben Tineke Bette- van de Nadort en wij wonen vanaf 1982 in Veenendaal. Ik ben getrouwd met Hans Bette en wij hebben 5 kinderen, 4 aangetrouwde kinderen en 8 kleinkinderen. Ik ben in 1950 geboren en getogen in Pernis/Rotterdam, toch voel ik me meer dan op mijn plek in Veenendaal. In vijfendertig jaar heb ik Veenendaal zien uitgroeien van 33.000 naar 65.000 inwoners. Veenendaal vind ik nog altijd een gezellige dorpse stad waar we ons thuis voelen. Kerkelijk zijn wij verbonden met de Christelijke Gereformeerde (Pniël)kerk.

  Vrijwilligerswerk

  In 2008 heb ik, samen met het bestuur, Stichting Veenendaal Schoon opgericht met als doel om het zwerfafval in de openbare ruimte van de gemeente Veenendaal te verminderen en om bewustwording bij jong en ouder te vergroten. Jaarlijks doen gemiddeld 1100 vrijwilligers mee aan schoonmaakacties georganiseerd door Stichting Veenendaal Schoon.
  Verder doe ik vrijwilligerswerk bij Dagactiviteitencentrum De Ontmoeting Reinaerde. Ik werk mee als vrijwilliger en als bestuurslid/secretaris bij Stichting Bouwdorp Veenendaal en tenslotte ben ik bestuurslid bij Stichting Onder Ons.

  Met een hart voor Veenendaal

  Sinds 2002 ben ik gemeenteraadslid voor de ChristenUnie. Mijn portefeuille-onderdelen betreffen Revitalisatie bedrijventerreinen en leegstand, Kunst en cultuur, Welstand en monumenten, Vastgoed en Accommodatiebeleid, Wijkgericht werken, Stadsbeheer (openbare ruimte), Volkshuisvesting, Hoogspanningslijnen, Begraafplaats.
  Daarnaast ben ik fractiesecretaris, redactielid van de ChristenUnie Nieuwsbrief, lid van het Kerncampagneteam en waarnemend voorzitter van de gemeenteraad.

  Voor mij is het een uitdaging om een goede volksvertegenwoordiger te zijn. In de politiek probeer ik sociaal, bijbels, inspirerend en verbindend mijn werk te doen. Politiek betekent voor mij ook: staan voor christelijke waarden en normen. Ik wil daar in de fractie en de gemeenteraad handen en voeten aan geven. Inhoudelijk en praktisch voor de Veenendaalse samenleving een goed stuk werk verrichten, ten behoeve van de burgers. Dat doe ik niet alleen, ik mag deel uit maken van een fijne, collegiale ChristenUnie fractie. In afhankelijkheid, door bovenal inzicht en wijsheid te vragen aan God in wie ik geloof.

 • 3. Arjan Koerts

  Mijn naam is Arjan Koerts (1976). Sinds 2000 woon ik met veel plezier in Veenendaal. Ik ben getrouwd met Liesbeth en vader van een zoon en een dochter. We zijn als gezin actief betrokken bij Klink, een open geloofsgemeenschap, aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten.

  Voor mijn werk, als projectmanager bij een adviesbureau, ondersteun ik gemeenten bij hun taken op het gebied van werk, inkomen en zorg. Een boeiende baan in een tijd dat de gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden hebben voor mensen in een kwetsbare positie.

  Sinds 2010 ben ik betrokken bij de ChristenUnie, waarvan sinds 2013 voor het eerst als gemeenteraadslid. Ook in deze rol maak ik me sterk voor goede zorg en ondersteuning. Ik vind het belangrijk dat de gemeente aandacht heeft voor de talenten en mogelijkheden van mensen die als kwetsbaar worden gezien. Ik zie het als mijn taak om ook hen te vertegenwoordigen en er voor te zorgen dat je ongeacht je beperkingen, afkomst, inkomen of opleiding toch volop mee kunt doen in Veenendaal.

  Veenendaal is een prachtige plaats vol mogelijkheden en mensen met verschillende achtergronden. Die mogelijkheden benutten we het beste als we elkaar leren kennen en samenwerken. Daarom voel ik me thuis bij de ChristenUnie. Een partij die staat voor het verbinden van mensen en ruimte voor verschillen. In een maatschappij die lijkt te draaien om werken en geld verdienen (en uitgeven), is het belangrijk dat we ook aandacht besteden aan welzijn, cultuur en recreatiemogelijkheden. Ook hier blijf ik me graag voor inzetten in de komende jaren.

 • 4. Sanny Brunekreeft

  Mijn naam is Sanny Brunekreeft. Ik ben heel gelukkig getrouwd met Bert en wij zijn de ouders van Femke (1999), Tim (2003) en Jelmer (2007). Wij zijn actief lid van de Westerkerk (PKN). Ik ben opgegroeid in Ederveen en sinds 20 jaar woon ik met veel plezier in Veenendaal. Mijn roots liggen in een echt ondernemersgezin, waar ik als oudste van 6 kinderen de handen met regelmaat uit de mouwen moest steken. In mijn dagelijks leven werk ik als hoofd HRM en portfoliomanager bij Alfa Accountants en Adviseurs. Een leuke, drukke en afwisselende functie binnen een prachtig bedrijf.

  In een rol als gemeenteraadslid voor de ChristenUnie wil ik graag de talenten die ik heb gekregen en mijn kennis en ervaring inzetten om Veenendalers met elkaar te verbinden. Samen met anderen wil ik werken aan een toekomstbestendig Veenendaal voor ons en onze kinderen en waar iedereen mee telt. Daarbij vind ik het van belang dat er aandacht en ruimte is voor (duurzaam) ondernemerschap. Naar mijn mening telt Veenendaal veel ondernemers die hart hebben voor de samenleving en daar ook actief hun bijdrage aan willen leveren.

  Als raadslid wil ik graag luisteren naar en in gesprek gaan met anderen vanuit de zoektocht naar wat ons bindt en wat er leeft in de samenleving om dit zo om te zetten in praktische politiek. Dit wil ik doen vanuit de hoopvolle en realistische visie van de ChristenUnie.

 • 5. Roelof Mulder

  Mijn naam is Roelof Mulder. Ik ben getrouwd met Liesbeth. Zij werkt als wijkcoach in Veenendaal. Wij hebben 4 kinderen gekregen. Carole werkt als verpleegkundige in het UMC Utrecht. Esther staat voor de klas op “Het Erf” in Veenendaal. Arnoud studeert commerciële economie in Nijmegen en Jeroen applicatie ontwikkeling in Ede. Wij zijn lid van de GKV gemeente die samenkomt in de Poortkerk. Ik ben veel bezig met het thema duurzaamheid. Ik werk in de energiewereld aan de versnelling van de energietransitie en de ontwikkeling van slimme steden. Zorg voor de schepping door duurzaam te handelen is niet alleen een opdracht, het is ook een grote kans voor iedereen is om het leven nu en later, mooier te maken. Duurzaam zijn heeft vooral zin als je het samen doet, daarom geloof ik dat het streven naar duurzaamheid een belangrijke bindende factor kan worden voor de Veenendaalse samenleving. Daar wil ik me graag voor inzetten!

 • 6. Willem van Braak

  Ik ben Willem van Braak, geboren in Rhenen en getogen in Veenendaal. Ik ben getrouwd met Hilda en samen mogen we een prachtig gezin hebben met vijf kinderen. Ik heb de afgelopen twee periodes namens de ChristenUnie in de gemeenteraad mogen zitten. Dat heb ik met heel veel genoegen gedaan en dat wil ik na de komende verkiezingen graag continueren.

  In de afgelopen periode heb ik de verbinding voor Veenendaal kunnen leggen in de portefeuilles Economie, onderwijs, evenementen, horeca, regiozaken en parkeren. Hele interessante, maar ook stevige portefeuilles! De extra uitbreiding voor het onderwijs in het Ontmoetingshuis is gerealiseerd na een amendement dat ik samen heb mogen indienen in samenwerking met goede collega’s in de gemeenteraad. Vanuit de portefeuille regiozaken heb ik me bezig gehouden met de regio FoodValley en ook zitting gehad in de regiocommissie. Een mooie taak!

  Waarom kies ik voor de ChristenUnie? Omdat die partij christenen vanuit allerlei kerkelijke hoek verbindt om samen het goede te zoeken voor Veenendaal!

 • 7. Dick Roodbeen

  Ik ben Dick Roodbeen, geboren op 28-01-1949 in het toenmalige Gelders Veenendaal.
  Ik ben in 1973 getrouwd met Geusje van Appeldoorn, wij hebben drie zonen, drie schoondochters  en inmiddels 6 kleinkinderen. We zijn al jarenlang gastgezin voor een man met een verstandelijke beperking. Daarnaast ‘runnen’ we een vrijetijdsclub van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
  Na werkzaam te zijn geweest in de sociale sector bij enkele gemeenten, en als ZZP-er als organisatie-en automatiseringsadviseur, geniet ik nu van mijn pensionering.
  Ik ben van jongs af aan geïnteresseerd  in politiek in al haar verscheidenheid. Vanaf 1978 ben ik lid van de RPF, wat nu al een groot aantal jaren, samen met het toenmalige GPV, de ChristenUnie is.
  In Veenendaal zit ik vanaf 1994 in de raad, ben ik van 2003-2006 wethouder geweest, en mag ik vanaf december 2016 fractievoorzitter zijn.
  Mijn reden om voor de publieke zaak bezig te zijn is de drive om wat voor de inwoners van Veenendaal te kunnen betekenen. Voor bijvoorbeeld mensen die het alleen niet redden, voor mensen die daarom onze (financiële) zorg nodig hebben. Voor goed onderwijs, een veilige leefomgeving.  Om daarmee ook geloof in God handen en voeten te geven.

 • 8. Jeroen van Esseveld

  Ik ben getrouwd met Stevelien van Dieren. Vier kinderen variërend in de leeftijd van 15 tot 7. Ik ben verbonden aan de gemeente rondom de Julianakerk. PKN – Hervormd. Vanuit een denken gericht op Christus, wil ik vorm geven aan christelijke politiek. Zonder ons zelf te verloochenen, contact zoeken met anderen in de politiek maar zeker ook in de samenleving. Daarbij zijn voor mij belangrijke thema’s, de ‘zwakkeren’ in de samenleving, vooruitstrevend zijn in de omslag naar groene energie, een gezonde financiële huishouding en zoeken naar mogelijkheden om een getuige te mogen zijn van Christus.

 • 9. Jonathan van den Heuvel

  Ik ben Jonathan van den Heuvel, 27 jaar oud, getrouwd met Diana en trotse vader van een 1 jarige dochter Loïs. We zijn kerkelijk actief bij de PKN gemeente in Veenendaal-Oost. In mijn dagelijks leven ben ik als vastgoedadviseur werkzaam bij Arcadis. In mijn werk adviseer ik vastgoedeigenaren in de publieke en private sector op het gebied van vastgoed- en huisvestingsstrategieen. Als echte Veenendaler wil ik mij inzetten voor onze mooie stad, waarbij de waarden van de ChristenUnie een mooi uitgangspunt zijn.

 • 10. Jos van den Berg

  Mijn naam is Jos van den Berg. Ik ben getrouwd met Dits en samen hebben we drie kinderen: twee zoons en een dochter.

  Ik heb twee parttime banen:

  • Ik ben manager op het Landelijk Dienstenbureau van de Chr. Ger. Kerken.
  • Ik ben mede directeur van Haro Aluminium, een middelgroot gevelbouwbedrijf in Veenendaal.

  Sinds 2014 draai ik mee in de fractie van de ChristenUnie, eerst als schaduwfractielid en sinds december 2016 als raadslid. Ik behandel daarbij de portefeuilles duurzaamheid en milieu en bedrijfsvoering.

  Voor deze raadsperiode was ik vooral actief in de kerk (de Pniëlkerk), het Diaconaal Platform en het WMO forum. 

  Ik vind het belangrijk dat de Christenunie in Veenendaal opkomt voor een goed minimabeleid, een goed sociaal vangnet en dat er gebouwd wordt aan een duurzame toekomst voor volgende generaties.

  Graag wil ik daar mijn steentje aan bijdragen.

 • 11. Henk van Soest

  Ik ben Henk van Soest, geboren en getogen Veenendaler. Ik ben getrouwd met Geurie. Samen hebben wij twee dochters en een zoon en zes kleinkinderen. Wij zijn verbonden aan de Westerkerkgemeente.

  Maatschappelijke activiteit zit in het bloed. Ooit betrokken geweest bij de oprichting van een buurthuis om vervolgens kerkelijk en politiek mij in te zetten. Als lid en voorzitter(1998) van de RPF en sinds maart 2000 als raadslid. Van 2010 tot 2014 was ik wethouder. Vanaf 2014 ben ik opnieuw raadslid.
  Veel onderwerpen mocht ik behandelen. Recent heb ik namens de fractie een forse bijdrage geleverd aan de Strategische visie met een doorkijkje naar Veenendaal in 2040.

  De passie is volop aanwezig om voor onze inwoners zaken te regelen die bijdragen tot een maatschappij waarin we elkaar respecteren en helpen daar waar nodig. De grondslag voor mijn inzet komt uit de Bijbel. Gods Woord voor ons leven. Nu en in de toekomst.

  Naast de politiek ben ik ook als vrijwilliger bij de Sing-in en ambassadeur bij de stichting Present Veenendaal. 

  De komende jaren zal er veel veranderen in de manier waarop wij onze fysieke ruimte met elkaar invullen. Het is een uitdaging om met de komst van de Omgevingswet het gebruik van de grond in Veenendaal integraal te regelen. Alles in een totaalplan.
  Meer ruimte voor invulling door de inwoners, daar zal het om gaan. Daar zet ik mij voor in.

 • 12. Johan Blad

  Mijn naam is Johan Blad, geboren en getogen in Veenendaal. Op 1 april 1969 ben ik geboren op het kleine stukje van het Panhuis aan de overkant van de Rondweg. Ik ben getrouwd met Joke, samen hebben we drie kinderen en één kleinkind. 

  In 2014 werd ik gekozen als raadslid voor de ChristenUnie. Een hele eer om vier jaar de ChristenUnie te mogen vertegenwoordigen op de beleidsterreinen control sociaal domein/decentralisaties, jeugdzorg, integraal jeugdbeleid, maatschappelijke participatie, sport, welzijn algemeen, volksgezondheid en GGD. De keuze voor het raadslidmaatschip was ingegeven door mijn interesse in de politiek en het mogen volgen van de eerste ChristenUnie masterclass christelijk sociale politiek. 

  Naast het raadslidmaatschap ben ik al zeven jaar werkzaam bij het hoofdkantoor van het Leger des Heils in Almere. Ik ben daar werkzaam als coordinator Business Intelligence/ETL. Mocht u willen weten wat dat nou precies is en hoe dit kan aansluiten bij het maatschappelijk relevante werk van het Leger des Heils, spreekt u mij er dan gerust eens op aan. Mocht ik gekozen worden voor de komende vier jaar, dan zal ik mij ook weer inzetten op basis van de Bijbeltekst Mattheus 25:37-40. De motivatie voor mijn werk in de raad en voor het Leger des Heils.

  Mijn positie, de twaalfde man, past bij mij ik ben een voetbalfan en weet hoe belangrijk die twaalfde man kan zijn. Neemt niet weg dat ik hoop dat u mij op de lijst, in de wijk, langs de lijn en in de raad weet te vinden.

 • 13. Aarnaud de Vries

  Ik ben Aarnaud, 18 jaar oud en zit in het laatste jaar van het gymnasium op het Ichthus college. Van kinds af aan woon ik in al Veenendaal(-West), ga al mijn hele leven naar een Hervormde kerk en heb een groot deel van mijn sociale netwerk hier. Deze plaats is zo langzaam maar zeker mij vertrouwd geworden en het voelt als mijn thuis. Nu wil ik mij in gaan zetten voor Veenendaal en haar inwoners op het gebied van milieu, economie en sport. Ik ben namelijk van mening dat we met elkaar ons Veenendaal nog wat groener, welvarender en gezonder kunnen maken.

 • 14. Maarten van der Velde

  Ik ben Maarten van der Velde, 18 jaar oud, en zit in VWO 6 op het Ichthus. Ik kom uit een gezin van vier personen, met onder mij nog een zusje, Iris, van elf jaar. Op zondag ben ik te vinden in de vrijgemaakte Poortkerk, een kerk waarin ik mij zeer thuis voel.

  Om Veenendaal te verbinden, wil ik vooral werken aan het dichten van kloven in de samenleving, kloven tussen jong en oud, laag- en hoogopgeleid, gelovig en seculier en vele andere breuken. Dit wil ik doen met een frisse, jonge blik in de politiek. Want ik geloof in een samenleving die op elkaar gericht is en in een overheid die mensen hun talenten kan laten groeien. 

 • 15. Joas Duister

  Ik ben Joas Duister, geboren op 9 augustus 1986 te Apeldoorn. Ik ben gelukkig getrouwd met Jeannette en woon sinds 2010 in Veenendaal (Dragonder-Noord). Samen hebben we een dochter Jelina (2 jaar) en een zoon Jarno (0 jaar). Mijn hobby is piano spelen, dat doe ik ook geregeld in mijn kerkelijke gemeente de Nederlands Gereformeerde Kerk. Ik heb een brede maatschappelijke interesse en ben vanuit mijn professie in het bijzonder begaan met de gezondheidszorg. Ik ben gedreven en krijg energie van gesprekken met mensen van verschillende achtergronden.

  Ik ben afgestudeerd als Bestuurskundige (specialisatie Beleid & Advies) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Momenteel ben ik werkzaam bij zorgverzekeraar Menzis als secretaris/stafmedewerker zorg bij Directie Zorg (verantwoordelijk voor de inkoop van kwalitatief goede en betaalbare zorg voor onze verzekerden). In mijn werk heb ik dagelijks contact met zorgaanbieders, klanten en toezichthouders. Bij de ChristenUnie Nijmegen heb ik ook mijn eerste politieke ervaring opgedaan. Na het volgen van het fellowsprogramma bij het Wetenschappelijk Instituut ben ik in 2012-2013 politiek secretaris geweest en vanaf 2014-2017 voorzitter van onze lokale afdeling en het bestuur. Op 28 september 2017 ben ik beëdigd als raadslid in de gemeenteraad.

  De ChristenUnie is mijn partij, omdat zij politiek bedrijft uit overtuiging. De ChristenUnie staat voor een overheid die zich dienstbaar opstelt en gerechtigheid nastreeft. Dat vind ik belangrijk omdat de overheid alleen in verbinding met het maatschappelijk middenveld verantwoordelijk kan zijn voor het publieke domein. In het bijzonder wil ik opkomen voor de zwakkeren in de samenleving en in verbinding staan met hen die geen stem hebben. Daarom wil ik het ChristenUnie gedachtegoed uitdragen in Veenendaal.

 • 16. Elke Knot-Mijnders

  Hallo ik ben Elke Knot-Mijnders, 38 jaar, getrouwd en moeder van 3 prachtige kinderen. Twee meisjes en een jongen, die ik samen met mijn man mag opvoeden. Ik breng graag tijd door met mijn gezin, ga er graag op uit, lees graag en voor mijn gezondheid loop ik in de buitenlucht hard. Ik werk op de Engelenburgschool als groepsleerkracht. Daarnaast voel ik mij betrokken bij mijn naaste en probeer daar waar mogelijk een bijdrage te leveren. Dat kan kleinschalig zijn in een-op-een contact maar dat kan ook zoals nu in via de CU op een breder vlak zijn. Ik geloof dat we niet op deze aarde zijn om het zelf zo goed mogelijk te hebben maar dat we hier zijn om zorg te dragen voor onze aarde, onze naaste dichtbij of ver weg en dat we ons best doen iets mooiers achter te laten voor onze kinderen. Graag wil ik hier mijn verantwoordelijkheid in nemen.

 • 17. André Groenwegen

  59 jaar en politiek actief sinds 1996, als bestuurder, schaduw raadslid en raadslid. Ik ben altijd bezig geweest voor de zwakken in de samenleving. Dat deed ik zowel in mijn werk (onder andere als journalist bij het Nederlands Dagblad) en in de politiek. Waar mensen hulp nodig hebben die ze niet zelf kunnen organiseren, zullen we er met elkaar voor moeten zorgen dat die hulp geboden wordt.

  Er zullen meer en meer mensen een beroep gaan doen op hulp van anderen. In de nabije toekomst al, zullen we als samenleving veel meer voor elkaar moeten klaarstaan. Dat geldt voor zowel mensen die zorg nodig hebben, als mensen die aan de rand van onze samenleving staan, doordat ze bijvoorbeeld geen werk meer hebben. Waar vroeger de zorg ‘van de wieg tot het graf’ goeddeels in handen van de overheid lag, komt de nadruk nu te liggen op de partner, kinderen, vrienden en … de buurt.

  Vanuit de politiek moet deze omslag – als gevolg van bezuinigingen – gefaciliteerd worden. We zullen mensen moeten opleiden zodat ze anderen kunnen helpen. We zullen vrijwilligers meer en meer middelen geven om hun vrijwilligerswerk naar behoren te kunnen doen. We zullen – samen met o.a. kerken – moeten nadenken over de nieuwe rollen. De kerk wordt weer mede verantwoordelijk voor onder meer haar leden.  Daarnaast krijgt de kerk weer de kans te doen waartoe ze geroepen is: Omzien naar je naasten. Een enorme kans om het evangelie van de LIEFDE, in praktijk te brengen

  Dat is mijn belangrijkste reden om actief te willen blijven in de politiek. 

 • 18. Boaz van den Helder

  Ik ben Boaz van den Helder, 26 jaar en gelukkig getrouwd met Marjolein.
  Samen met haar hoop ik eind november 2017 een kindje te ontvangen.
  Wij kerken in de Baptisten Gemeente Veenendaal.
  In het dagelijks leven ben ik docent Geschiedenis en Wiskunde in het voortgezet onderwijs.
  Daarnaast hoop ik de functie van secretaris in het bestuur van de ChristenUnie Veenendaal te vervullen.
  Ik wil mij inzetten om Veenendaal te verbinden. Er is veel verscheidenheid in onze mooie gemeente.
  Soms zorgt die verscheidenheid voor uitdagingen, bijvoorbeeld bij de communicatie tussen burger en politiek.
  Samen met de ChristenUnie wil ik die die uitdagingen aangaan.
 • 19. Hanneke van Bellen

  Mijn naam is Hanneke van Bellen en ik ben getrouwd met Sander en moeder van Anne en Joris. Ik ben werkzaam als directeur op de Patrimoniumschool in Veenendaal. Als gezin zijn we aangesloten bij de Sionskerk in Veenendaal. Ik voel me aangesproken tot de naam die de ChristenUnie aan haar verkiezingsprogramma heeft gegeven; Bouwen in vertrouwen. Graag wil ik me inzetten voor een Veenendaal waar bewoners en gemeente hun verantwoording nemen om samen te werken aan een woonplaats waar het plezierig wonen is.

 • 20. Nico van der Voet

  Ik ben Nico van der Voet, geboren in 1958 in Capelle aan den IJssel. Mijn werk is: docent bij de afdeling Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede. Mijn vakgebieden zijn ethiek en pastoraat. Ethiek heeft alles met politiek te maken en pastoraat met verbinden. Dat zou mooi zijn: gemeenteraadsleden van de Christenunie gaan politiek pastoraat bedrijven! Dan is de samenleving beter af!

 • 21. Marco van Blijderveen

  Ik ben Marco van Blijderveen, geboren in 1979 in Kesteren. Mijn werk is: zelfstandig communicatie adviseur en in die hoedanigheid ook campagneleider voor deze gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast ben ik al een aantal jaren actief als bestuurder bij de ChristenUnie Veenendaal en Sing-in Veenendaal.

  Mensen over kerkmuren heen verbinden. Dat is mijn drijfveer. Duidelijk communiceren met bewogenheid en oprechte aandacht voor de ander. Dan kun je het principieel op punten oneens zijn, maar toch samen door 1 deur. Veenendaal Verbinden betekent voor mij in de politiek zoeken naar wat ons bindt. Verschillen mogen er zijn, maar dat mag nooit leiden tot verbittering of afstand.

 • 22. Elise Riepma

  Mijn naam is Elise Riepma. Ik ben 20 jaar en ik woon in Veenendaal. Ik studeer Pedagogisch Medewerker voor de kinderopvang. Ik kerk in Mozaïek0318 in Veenendaal. Ik vind het belangrijk dat Veenendalers met elkaar verbonden zijn. Ongeacht welk geloof of welke ideeën. Samen vormen wij Veenendaal!

 • 23. Gijsbert Juffer

  Gijsbert Juffer (54)  – Getrouwd met Emmy, vader van 3 kinderen. Geboren en getogen in Kampen. Sinds 1990 woonachtig in Veenendaal. Aangesloten bij de Hervormde Gemeente Veenendaal (HGV)en meelevend met de Julianakerk-gemeente. In het dagelijks leven als registeraccountant werkzaam bij Mazars. Naast het bestuurslidmaatschap van de CU-Veenendaal ben ik penningmeester van Stichting ForumC en penningmeester van het College van kerkrentmeesters van de HGV. Naast het bezoeken van sportwedstrijden van de kinderen zit ik graag op de racefiets.

 • 24. Gerda van Bellen-Bos

  Ik ben Gerda van Bellen, 51 jaar. Getrouwd met Peter en we hebben 3 kinderen. De oudste is inmiddels het huis uit.

  We kerken sinds 5 jaar bij Doorbrekers in Barneveld. Vanuit deze gemeente leiden wij een connectgroep hier in Veenendaal: baking, cooking and sharing.

  Ik werk als wiskunde docent op het Ichthus College in Veenendaal. Daarnaast ben ik mentor van een brugklas, regel een aantal zaken omtrent de Masterclass en ik onderhoud contacten met een aantal basisscholen in Veenendaal.

  ChristenUnie is voor mij de partij die Gods liefde laat zien in het politiek handelen. Gods liefde sluit niemand uit en dat geeft verbinding!

 • 25. Jan Wessels

  Ik ben Jan Wessels en getrouwd met Beppie Schuurman. Samen hebben we vier prachtige jongvolwassen kinderen: 3 zonen en 1 dochter. Ik ben predikant van de Christelijke Gereformeerde Bethelkerk in Veenendaal, maar door die gemeente vrijgesteld om te werken voor MissieNederland in Driebergen, voorheen de Evangelische (Zendings)alliantie. MissieNederland is een evangelisch netwerk van kerken, kerkgenootschappen en christelijke organisaties in Nederland. Wij verbinden, ondersteunen en inspireren hen om getuigen van Jezus Christus te zijn in wijk en wereld. Eigenlijk komt die doelstelling dus heel dichtbij de doelstelling van de ChristenUnie, één van onze deelnemende organisaties, die getuige van Jezus Christus probeert te zijn in de politieke arena: europees, landelijk, provinciaal en lokaal. Verbinden zit bij mij in de genen. Verbonden met Christus, zijn we verbonden met elkaar en kunnen we het bindmiddel zijn in een samenleving die steeds meer als los zand aan elkaar hangt door Gods liefde te laten zien aan de mensen om ons heen en op te komen voor duurzaamheid en gerechtigheid. 

 • 26. Marja van de Lagemaat-Maaskant

  Ik ben Marja van de Lagemaat, 57 jaar en getrouwd met Teus. We hebben twee kinderen die getrouwd zijn en in het buitenland wonen (een dochter in Spanje en een zoon in Zweden) en drie kleinkinderen. Ik werk als docent Frans en coördinator internationaliseren op het Ichthus College hier in Veenendaal. Ik vind het belangrijk dat er verbinding is tussen het onderwijs en de maatschappij. Dat kan wat mij betreft op veel verschillende manieren. Een mooi voorbeeld is het contact dat het Ichthus College heeft met de school in Olomouc, de partnerstad van Veenendaal. Maar ook de expositie over de architect Rietveld door leerlingen van het CSV in het Cultuurhuis is daar een mooi voorbeeld van. Ik zou me graag inzetten voor meer contacten tussen de scholen en instellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het is voor leerlingen waardevol om te leren "in de echte wereld" maar het kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de samenhang en verbinding binnen de gemeente Veenendaal.

 • 27. Jos van Garderen

  In het dagelijkse leven ben ik getrouwd met iris van Garderen, we hebben 4 kinderen. Ik ben 43 jaar oud. Kerkelijk zijn we actief in Mozaïek 0318.
  In de het dagelijkse leven werk ik als zelfstandige in de zorg, met name in management functies als interim. Daarnaast werk ik als onafhankelijk voorzitter van calamiteiten onderzoeken in de zorg. Ook ben ik bestuurslid van Stichting Turfvallei waar we ons inzetten middels verkoop van onder andere turfkoekjes, voor lokale goede doelen. Daarnaast verzorgen we allerhande activiteiten voor mensen in nood. Ook in het buitenland (Bosnië) ben ik actief voor mensen die dat daadwerkelijk nodig hebben.
  Motto: Hetgeen ik krijg (zowel geestelijk als financieel) mag ik met liefde uitdelen aan mensen die Christus' liefde nodig hebben. 
 • 28. Marja Jager-Vreugdenhil

  Marja Jager-Vreugdenhil, getrouwd met Gert, moeder van Nathan (12). Lid van de Poortkerk (Gereformeerde Kerk vrijgemaakt). Ik werk als lector Samenlevingsvraagstukken aan Viaa in Zwolle. Ook in mijn eigen woonplaats leg ik graag verbindingen ten behoeve van een sterke lokale samenleving. Belangrijk vind ik het samenspel tussen professionele organisaties en initiatieven van bewoners, onder andere voor zorg en welzijn en natuur(beheer).

 • 29. Gerard Prins

  Gerard Prins, getrouwd, vader van vier kinderen en grootvader van elf kleinkinderen, gepensioneerd (interim)directeur van basisscholen, voorzitter kerkenraad Hervormde Sionskerk, voorzitter Ef5 (woonvorm voor jongeren vallend binnen het autistisch spectrum), was voorzitter selectiecommissie CU.

 • 30. Els van Dijk

  Els is directeur van de Evangelische Hogeschool. Geboren in 1956 en lid van de Christelijk Gerformeerde kerk in Veenendaal.

 • 31. Bert Troost

  Opgegroeid in Den Haag,  ben ik via de regio Zwolle in Veenendaal terecht gekomen waar ik nu al negenendertig jaar met mijn vrouw en kinderen ( een zoon woont nog thuis ) met veel plezier woon. Na 45 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben, ben ik nu als vrijwilliger werkzaam bij Groot Nieuws Radio. Onze kerkelijk basis hebben we gevonden in de Westerkerk maar heb me altijd verbonden gevoeld aan de verbondenheid met andere kerken als het Lichaam van Christus. Zowel kerkelijk als politiek staat verbinding maken met de Ander en de ander ( specifiek de zwakkeren en minderbedeelden ) hoog op mijn prioriteitenlijst. Daar wil ik mij graag voor inzetten.

 • 32. Alie Hoek-van Kooten

  Alie studeerde medicijnen en gaf vele jaren les op de Christelijke Hogeschool Ede. Momenteel is zij als arts werkzaam bij Eleos. Daarnaast geeft zij veel lezingen en zijn er diverse boeken van haar hand verschenen.

 • 33. Peter van Veluw

  Met de doopnaam Barend Peter van Veluw werd ik op 30 juni 1961 geboren. Met de roepnaam Peter ben ik de wereld in gegaan. Als persoon ben ik steeds geïnteresseerd in de medemens. Het welzijn van een ieder trekt mij aan. Als jongere was ik betrokken bij Youth for Christ. Later ben ik kerkelijk actief geworden in het bezoekwerk. Bij al die contacten ontdek je dat ieder persoon uniek is en zijn/haar verhaal heeft. Maar je ontdekt ook dat er soms veel pijn en verdriet is door wat voor oorzaken dan ook. Als christen dien je betrokken te zijn en dienstbaar.

  Op 18 november 1993 ben ik gelukkig getrouwd met Gera van den Berg en we genieten nog dagelijks van elkaar. We zijn gezegend met 4 jongens in de leeftijd van 11, 13, 17 en 19 jaar. Sinds 1994 wonen wij in Veenendaal.

  Ik werk nu al ruim 30 jaar bij de lokale overheid waar ik bij diverse verschillende gemeenten (klein en groot) gewerkt heb. Steeds ben ik werkzaam geweest bij afdeling onderwijs  waarbij de laatste jaren mijn werkterrein is verbreed naar Jeugdzorg, welzijn, Wmo. Door mijn werk als beleidsmedewerker heb ik voortdurend contact met de wethouder, raadsleden en ondersteun ik de wethouder bij de vergadering van de raadscommissie. Hierdoor heb ik zicht en ervaring gekregen in de politiek en is mijn interesse in de politiek gewekt. 

  Christelijk sociale politiek staat dicht bij de mensen en is betrokken met de mensen in de samenleving.  Het gaat niet alleen om regels en procedures maar om de mens die er achter staan. Jezus Christus heeft dat ook als opdracht meegegeven om de naaste, de schepping en de wereld waarin wij leven  te dienen. De ChristenUnie geeft dat in de politiek handen en voeten.  Het is een wereld waarin God nog goede dingen laat gebeuren en waarin voor ons een opdracht ligt weggelegd. Ook een politieke opdracht. De Bijbel gaat ons daarin voor. Als raadslid wil ik er zijn voor iedere Veenendaler!

 • 34. Martin de Bruin

  Ik ben Martin de Bruin, 40 jaar oud en getrouwd met Hanneke. Wij zijn trotse ouders van Daan (8) en Luuk (3). Samen “kerken” wij in de Sionskerk in Veenendaal. In het dagelijks leven ben ik jurist.

  Voor de ChristenUnie ben ik actief in het bestuur en niet zonder reden. Ik hoop daarmee een (kleine) bijdrage te kunnen leveren aan een Veense samenleving die toegankelijk is voor iedereen, waar iedereen op zijn eigen manier kan bloeien en kan ontwikkelen en waar respect is voor elkaar.

  De wijze waarop ik dat probeer te doen? Op een dienende manier, kijkend naar mijn naaste en vertrouwend op God

 • 35. Dick Lagewaard

  Recent vierden mijn vrouw en ik dat we dertig jaar aan elkaar verbonden zijn, dat ervaar ik als een grote zegen. Vier kinderen kregen we, D.V. komt daar in december het eerste kleinkind bij. Graag gun ik hen een leven in een samenleving waar het christelijk geloof mee vorm aan geeft. Thema van de CU is Veenendaal verbinden, mijn werk is niets anders dan dat. Als voorganger van de NGK Veenendaal heb ik een priesterlijke rol, het verbinden van God en mensen en van mensen onderling. Dat is waar ik voor leef. Dat doe ik ook als voorzitter van het convent van pastores, waar ik kerken meer en meer met elkaar in verbinding zie komen, waar predikanten elkaar niet zien als een "conculega" maar als een inspiratie voor het werk in eigen gemeente. Ook ben ik graag een brug tussen het evangelische en het gereformeerde, zo initieerde ik met Kees Kraayenoord op 8 oktober een interkerkelijke gebedsavond waar 600 mensen uit allerlei kerken samen (!) voor Veenendaal gingen bidden. Het gaat er namelijk niet om hoeveel kerken Veenendaal telt, maar hoeveel zichtbaar wordt van het Koninkrijk van God.  Graag zoek ik en veroorzaak ik verhalen waar het licht in iemands leven gaat schijnen doordat er onverwachte ontmoetingen ontstaan. Bent u ook met de CU verbonden?

 • 36. Ronald Bouw

  Mijn naam is Ronald Bouw. Ik ben ruim 26 jaar getrouwd met Anneke. We hebben samen 2 dochters en een zoon, een schoonzoon en een Afghaanse pleegzoon. Sinds 2006 ben ik lid van de Christelijke Gereformeerde Bethelkerk. In 2013 heb ik mijn opleiding Theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede afgerond en op 1 mei jl. ben ik in dienst getreden van de Bethelkerk als missionair werker, jongerenwerker en pastoraal werker. Daarnaast ga ik regelmatig voor in diensten van de Bethelkerk en andere kerken. Verder ben ik actief als missionair werker in de wijk Veenendaal Oost. Ik stel me graag beschikbaar voor de Christen Unie omdat ik de Veenendaalse samenleving een warm hart toedraag. Ik merk dat de Christen Unie dat ook doet en ik vind het mooi om vanuit mijn werk maatschappij en kerk met elkaar te verbinden. Ik vind het Christelijke en sociale hart van de Christen Unie belangrijk. Ik werk graag mee aan de bloei van ons mooie dorp, waarin er voor iedereen een plek is.

 • 37. Dirk Koudijs

  Mijn naam  is Dirk Koudijs. Geboren in Veenendaal in 1955. Getrouwd met Willy Koudijs-Achterberg.
  Vader van 5 kinderen en opa van 7 kleinkinderen.

  Mijn hele leven werkzaam bij Johannus orgelbouw. (46 jaar) Door mijn werk reis ik de hele wereld rond om kerkorgels te plaatsen in kerken en concertzalen. Muziek is mijn werk en passie!
  Ik heb de Christen Unie 8 jaar in de gemeenteraad vertegenwoordigd. Ik geloof dat we als christen een taak hebben om in de politiek een stem te laten horen.

 • 38. Steven Huibers

  Mijn naam is Steven Huibers, ik ben al 45 jaar gehuwd met Reina en we mochten 4 kinderen ontvangen, 1 zoon en 3 dochters. De kinderen zijn getrouwd en inmiddels zijn we de trotse opa en oma van 9 kleinkinderen.

  Ik ben lid van de Hervormde Gemeente, wijk Veenendaal-Oost. We kerken in het Ontmoetingshuis en we voelen ons thuis in deze jonge wijkgemeente.

  Jarenlang ben ik supermarkt ondernemer geweest en ook nu nog breng ik wekelijks een aantal uren door in onze winkels aan het Prins W. Alexanderpark en het Dr. Sl. de Bruïneplein.

  Ik wil graag stimuleren dat de inwoners van Veenendaal een band met de Christenunie krijgen en zich herkennen in de positief Christelijke uitgangspunten en werkwijze van onze partij.

 • 39. Roel Jongeneel

  Roel Jongeneel (1962) is als landbouweconoom werkzaam bij Wageningen Universiteit & Research. Daar houdt hij zich bezig met de economie van landbouw en voedsel. Vanuit zijn werk en geloof is hij bezig met wat een verantwoorde manier is om met de schepping om te gaan als goede rentmeesters. Hij is een fervent voorstander van een christelijksociale politiek, waarin de overheid in het bijzonder opkomt voor dat wat zwak en bedreigd is, en tegelijkertijd burgers op hun eigen verantwoordelijkheid aanspreekt, zowel als consumenten als ook als ondernemers. Roel is getrouwd met Willy, vader van vier kinderen en actief lid van de hervormde gemeente.

 • 40. Gerald Troost

  Mijn naam is Gerald Troost en ik ben getrouwd met Nelinda en vader van drie kinderen! Beroepsmatig ben ik actief als zanger, schrijver en spreker. Mijn missie is om mensen met woorden en muziek te inspireren. We zijn betrokken bij de Mozaïek gemeente, waar we regelmatig een muzikale inbreng hebben. Al vele jaren heeft de landelijke en lokale politiek mijn interesse. Vanuit mijn christen-zijn vind ik het belangrijk om handen en voeten te geven aan mijn geloof. Al jarenlang probeer ik juist in de eigen leefomgeving een verschil te maken voor mijn medemens!