Andre Groenewegen

Wie is André Groenewegen?

59 jaar en politiek actief sinds 1996, als bestuurder, schaduw raadslid en raadslid. Ik ben altijd bezig geweest voor de zwakken in de samenleving. Dat deed ik zowel in mijn werk (onder andere als journalist bij het Nederlands Dagblad) en in de politiek. Waar mensen hulp nodig hebben die ze niet zelf kunnen organiseren, zullen we er met elkaar voor moeten zorgen dat die hulp geboden wordt.

Er zullen meer en meer mensen een beroep gaan doen op hulp van anderen. In de nabije toekomst al, zullen we als samenleving veel meer voor elkaar moeten klaarstaan. Dat geldt voor zowel mensen die zorg nodig hebben, als mensen die aan de rand van onze samenleving staan, doordat ze bijvoorbeeld geen werk meer hebben. Waar vroeger de zorg ‘van de wieg tot het graf’ goeddeels in handen van de overheid lag, komt de nadruk nu te liggen op de partner, kinderen, vrienden en … de buurt.

Vanuit de politiek moet deze omslag – als gevolg van bezuinigingen – gefaciliteerd worden. We zullen mensen moeten opleiden zodat ze anderen kunnen helpen. We zullen vrijwilligers meer en meer middelen geven om hun vrijwilligerswerk naar behoren te kunnen doen. We zullen – samen met o.a. kerken – moeten nadenken over de nieuwe rollen. De kerk wordt weer mede verantwoordelijk voor onder meer haar leden.  Daarnaast krijgt de kerk weer de kans te doen waartoe ze geroepen is: Omzien naar je naasten. Een enorme kans om het evangelie van de LIEFDE, in praktijk te brengen

Dat is mijn belangrijkste reden om actief te willen blijven in de politiek. 

< Terug naar fractie overzicht