Engbert Stroobosscher

Engbert StroobosscherWie is Engbert Stroobosscher?

Mijn naam is Engbert Stroobosscher. Samen met mijn vrouw Monique zijn we de ouders van Femke (1995), Sanne (1998), en Ben (2000). Ik ben in 1968 geboren in het dorpje Hoogkerk dat in het jaar daarop door de stad Groningen werd geannexeerd. In mijn studententijd was ik actieflid van de christelijke studentenvereniging De Navigators.

Na het op mijn 21e behalen van mijn diploma agrarische milieukunde aan de Agrarische Hogeschool en vervulling van de militaire dienstplicht ben ik vanuit Roermond gaan werken als cursusleider in Limburg. Omdat dit een tijdelijke functie betrof ben ik daarna voor een periode van vijf jaar gaan werken als bedrijfsadviseur agrarische bedrijven om vervolgens in 1998 consultant ruimtelijke ordening en milieu te worden bij de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO). Om dit vakgebied goed onder de knie te krijgen ben ik in 1999 aan de Universiteit van Utrecht in deeltijd een studie Nederlands Recht, met als specialisatie Bestuursrecht, gaan volgen en in 2005 afgestudeerd. Direct daarop heb ik twee jaar als advocaat gewerkt. Vervolgens als strategisch beleidsadviseur landelijk gebied bij de gemeente Barneveld en heb ik van 2007 tot 2014 één dag in de week een eigen adviespraktijk gehad. Sinds december 2010 mag ik binnen de gemeente Barneveld de rol van projectmanager vervullen en ben ik in die hoedanigheid verantwoordelijk voor een aantal grote ruimtelijke en infrastructurele projecten.

Met ons gezin wonen we nu al weer 18 jaar met veel genoegen in Veenendaal. Begin 2002 ben ik als algemeen lid toegetreden tot het bestuur van de ChristenUnie in Veenendaal. Van 2003 tot 2007 mocht ik de rol van bestuursvoorzitter invullen waardoor ik de partij goed heb leren kennen. Sinds 2008 nam ik, om ook de lokale belangen in Veenendaal goed te leren kennen, als fractievolger deel aan onze fractievergaderingen en volgde op deze manier de  commissie- en raadsvergaderingen. Vanaf het verkiezingsjaar 2010 maak ik namens de ChristenUnie deel uit van de gemeenteraad. In die hoedanigheid ben ik namens de raad lid van de rekenkamercommissie, ben ik actief op het terrein van de ruimtelijke ontwikkelingen en sinds 2014 fractievoorzitter van de ChristenUnie in Veenendaal.

Met ons gezin zijn we lid van Baptistengemeente Veenendaal.

Naast het doorbrengen van tijd met mijn gezin heb ik hobby’s als zingen, moestuin, Pilates, hardlopen en lezen.

In wil graag verder in de politiek om gevolg te geven aan de Bijbelse opdracht een zoutend zout en een lichtend licht te zijn en vanuit die taakopvatting als uw (volks)vertegenwoordiger de Veenendaalse samenleving te dienen met mijn juridische achtergrond, mijn ervaring binnen het bedrijfsleven en de overheid.