Dick Roodbeen

Ik ben Dick Roodbeen, geboren in 1949 in het toenmalige Gelderse deel van Veenendaal. Ik ben in 1973 getrouwd met Geusje van Appeldoorn. We hebben drie zoons die getrouwd zijn. We zijn de troste opa en oma van 4 kleindochters en 1 kleinzoon.

Mijn vrouw en ik zijn belijdend lid van de PKN en behoren bij de wijkgemeente rond de Sionskerk in Veenendaal Zuid.

Mijn beroepsopleiding ligt op administratief- en financieel gebied, met deze achtergrond heb ik gewerkt op de financiële administratie van de sociale dienst van de gemeente Ede, waarna ik in dezelfde sector als hoofd van de financiële afdeling gewerkt heb bij de sociale dienst van de gemeente de Bilt. Vervolgens ben ik bij een nu nog steeds toonaangevend automatiseringsbedrijf gaan werken als senior consultant.

Vanaf 2001 ben ik als ZZP-er aan de slag gegaan als automatiserings- en organisatieadviseur voor de lokale Overheid, met als aandachtsgebied de sociale sector. In 2014 ben ik gestopt met deze activiteiten en mag ik mij gepensioneerd noemen.

Politiek ben ik al heel lang actief, in de jaren zeventig van de vorige eeuw heb ik met enkele mensen van diverse kerkgenootschappen de kiesvereniging ‘RPF de Bilt/Bilthoven’ opgericht. Nadat ons gezin in 1983 in Veenendaal is gaan wonen werd ik in 1994 benoemd als raadslid, en dat voor de fractie RPF/GPV die later landelijk en lokaal fuseerden en als ChristenUnie verder gingen.

In de periode 2003-2006 ben ik voor de ChristenUnie wethouder in Veenendaal geweest met als aandachtsgebieden sociale zaken, openbare buitenruimte en Stadsinrichting.

Over de periode 2010-2016 ben ik plaatsvervangend voorzitter geweest van de gemeenteraad. Deze taak heb ik neergelegd omdat ik op 20 december 2016 door de fractie ben verkozen tot fractievoorzitter.

Mijn aansluiting bij de ChristenUnie is vooral ingegeven door het feit dat het bij deze partij vooral gaat om je geloof handen en voeten te geven. Dienstbaar zijn voor de samenleving, opkomen voor zwakkeren, voor hen die ‘geen stem hebben’, eerlijk omgaan met- en recht doen aan- de Veenendaalse burgers. Zodat we samenleven in een gemeente waar zorg voor elkaar werkelijkheid is.