Johan Blad

Wie is Johan Blad?

Mijn naam is Johan Blad, geboren en getogen in Veenendaal. Op 1 april 1969 geboren op het kleine stukje van het Panhuis aan de overkant van de Rondweg. Ik ben getrouwd met Joke en samen hebben we drie kinderen, Ilse, Joost en Daniël en één kleinkind Dustin.

Ik ben werkzaam op het hoofdkantoor van het Leger des Heils Welzijn & Gezondheidszorg in Almere. Mijn functie daar is Business Intelligence specialist, in deze functie mag ik strategische informatie maken van alle bronnen van data die wij hebben. Daarnaast houd ik mij in Veenendaal bezig met mensen die buiten de samenleving dreigen te vallen dit doe ik als vrijwilliger bij de Voedselbank, Missie0318 en GIDSNetwerk. Bij de ChristenUnie ben ik actief geweest als politiek secretaris en voorzitter van de Veense kiesvereniging.

De ChristenUnie gaf mij de mogelijkheid om deel te nemen aan de eerste Masterclass. Een schitterende ervaring en met die ervaring op zak heb ik besloten de overstap te maken naar de actieve politiek. Dit hoop ik na de verkiezingen voor de gemeenteraad in Veenendaal te mogen doen. In die actieve politiek wil ik mij graag inzetten om mijn geloof handen en voeten te geven, met name voor die mensen die onze bescherming, zorg en hulp het hardste nodig hebben. Voor iedereen die mijn motivatie na wil lezen, Mattheus 25:37-40

< Terug naar fractie overzicht