Jos van den Berg

Wie is Jos van den Berg?

Mijn naam is Jos van den Berg. Ik ben getrouwd met Dits en samen hebben we drie kinderen: twee zoons en een dochter. Ik ben geboren in Veenendaal. Dat bevalt me zo goed dat ik er nog steeds woon.

Ik heb twee parttime banen:

-        Ik ben manager op het Landelijk Dienstenbureau van de Chr. Ger. Kerken.

-        Ik ben mede directeur van Haro Aluminium, een middelgroot gevelbouwbedrijf in Veenendaal.

Daarnaast ben ik actief in mijn eigen kerk en in het Diaconaal Platform. Vanuit dit Platform heb ik zitting in het WMO forum, een adviesraad van B&W. In de loop der tijd heb ik zo veel contacten opgedaan met organisaties en instellingen die van betekenis willen zijn voor mensen die zorg nodig hebben.

Daardoor ben ik ook weer geïnteresseerd geraakt in politiek. Bij de Christenunie voel ik me thuis, omdat deze partij christelijke sociale politiek wil bedrijven.  Bijbelse principes als barmhartigheid en gerechtigheid herken ik hier en wil ik mee helpen uitdragen.

Als ondernemer vind ik het belangrijk dat lokale bedrijvigheid wordt gestimuleerd, wat bij kan dragen aan meer werkgelegenheid.  

In de komende periode wil ik me in Veenendaal inzetten voor een zorgzame samenleving, waarbij de overheid zorgt voor een vangnet voor de zwaksten.

Graag wil ik, samen met mijn mede CU kandidaten, vorm geven aan een betrokken en betrouwbaar christelijk geluid in Veenendaal.

< Terug naar fractie overzicht