Arjan Koerts

Wie is Arjan Koerts?

Mijn naam is Arjan Koerts (1976) en woon sinds 2000 in Veenendaal. Ik ben getrouwd met Liesbeth en vader van een zoon en een dochter. Ik werk als projectmanager bij een adviesbureau dat gemeenten ondersteunt bij hun taken op het gebied van werk, inkomen en zorg. Een boeiende baan in een tijd dat de gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden hebben op deze terreinen.

In de vorige raadsperiode mocht ik een bijdrage leveren binnen de fractie als commissielid en een korte periode ook als plaatsvervangend raadslid. Sinds de verkiezingen van 2014 mag ik me als raadslid bezighouden met de onderwerpen zorg, verkeer en vervoer, recreatie en toerisme. Ik voel me betrokken bij deze onderwerpen vanuit mijn professie, maar ook vanuit een persoonlijke drijfveer.

Als het gaat over de zorg herken ik mij in waar de ChristenUnie voor staat: het leven in een geschenk. Dat maakt ieder mens waardevol. Of je gezond bent of hulpbehoevend, jong of oud. Mensen zijn verantwoordelijk voor elkaar en de overheid heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om toegang tot goede zorg en ondersteuning.

Verkeer en vervoer, of anders gezegd – mobiliteit – is belangrijk voor mensen en voor de economie van onze regio. Tegelijk is er soms de spanning met de zorg voor de natuur en het milieu. Daarom is het belangrijk om ook op het gebied van mobiliteit duurzame keuzes te maken. Denk hierbij aan terugdringen van vervuilend autogebruik en het stimuleren van de fiets, openbaar vervoer en schonere auto’s. Ook veiligheid in het verkeer is een thema waar ik me sterk voor maak.

Bij alle taken en verantwoordelijkheden voor elkaar en voor de schepping is het ook belangrijk rust te nemen. Recreatie en toerisme maken daarom mijn portefeuille compleet. Lang speelde recreatie en toerisme zich vooral af in de directe omgeving, buiten de gemeentegrenzen. Gelukkig ontdekken steeds meer mensen dat Veenendaal veel te bieden heeft: naast een uitgebreid winkelaanbod ook horeca, cultuur, historie en natuur. Kortom, een fijne plek om te zijn.

< Terug naar fractie overzicht