Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Column & nieuwsoverzicht ChristenUnie Veenendaal - maart 2019

Beste ##firstname##,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de politieke activiteiten in Veenendaal van de afgelopen periode.

Volg ons ook op Facebook voor meer nieuws, informatie en foto's van ons politieke werk. 

Heeft u vragen over een bepaald onderwerp? Of wilt u pro-actief meedenken? Op onze website staat per fractielid aangegeven voor welke onderwerpen u hen kunt benaderen.

Column

Met het verdwijnen van de papieren nieuwsbrief, was ook de column verdwenen. Deze maand starten we met een maandelijkse column. De eerste online column komt van Willem van Braak.

Wijkambassadeurs

Per tweetal zijn alle fractieleden aanspreekpunt voor een bepaalde wijk in Veenendaal. Wilt u eens van gedachten wisselen over een bepaald onderwerp? Of spelen er zaken in uw wijk die u met ons wilt bespreken? Kijk dan op de website wie u daarvoor het beste rechtstreeks kunt benaderen.

Column: Gaan we vol op het orgel?

Als je leraar Nederlands, gemeenteraadslid en organist bent, levert dat bijzondere situaties op in het leven! Want als je nu naar de afgelopen tijd kijkt als leraar Nederlands en je probeert er je politieke en muzikale leven bij te betrekken, krijg je de neiging vol op het orgel te gaan. Maar tegelijk vraag je jezelf af of dit wel zo gepast is in de periode van het kerkelijke jaar waar we nu in zitten, namelijk de lijdenstijd.

Zou je als muzikant je rol als politicus en taalliefhebber er bij halen, kom je uit bij een toon die de muziek maakt. Betrek je als politicus je rol als didacticus en je rol als musicus erbij dan vraagt de huidige samenstelling van de politieke dispositie om een krachtige compositie met een gebalanceerd gebruik van de beschikbare toetsen.

De juiste toon

Zittend op de orgelbank en denkend aan het huidige politieke landschap, mijmer ik over te gebruiken registers bij het spelen van de juiste toon. Dan loop ik de registerknoppen langs en denk aan een stevige stem die een goede basis geeft aan het geheel. Of toch die mooie fluit? Maar ja daar snappen sommigen niets van. De klavierkoppel durf ik eigenlijk helemaal niet aan, want teveel menging van klanken wordt niet gewaardeerd op de flanken van het spectrum. Dan toch maar dat lieflijke stemmetje? Maar ja, wie hoort die nu in het grote geheel? De scherpe klank van de trompet of de heldere klank van de cimbel dan? Ik twijfel erg sterk, want dat past toch niet bij al het gebrom van al dat gestamp op de politieke pedalen? 

Stilte

Ten slotte besluit ik om het orgel uit te zetten en te kiezen voor een toon die ons maant tot stilte. Een zucht die ons leert beseffen dat onze improvisaties, demonstraties, felicitaties, prestaties, en wat voor oraties dan ook er niet toe doen. Want als je echt luistert hoor je een stem in de verte die zegt: “Het is volbracht!” Dat credo brengt de politiek actieve, muzikale docent Nederlands tot een poëtische aria die zijn geloof een stem geeft!

Willem van Braak - raadslid

 

Gebruik en uitdelen van ballonnen is niet meer van deze tijd!

In de raadsvergadering van 27 maart heeft het CDA een motie ingediend over het ontmoedigen van het gebruik en het uitdelen van ballonnen. Als ChristenUnie ondersteunen wij alle initiatieven om het zwerfafval terug te dringen. Wij hebben deze motie dan ook van harte mede-ingediend.
Lees verder

Integraal Kindcentrum in Veenendaal West een stap dichterbij

De gemeente wil toewerken naar Integrale Kindcentra (IKC). Het samenbrengen van diverse functies voor opvoeding, opvang en leren van kinderen, levert voordelen op. Voor de kinderen en ook voor de ouders. Er kan bijvoorbeeld een dagprogramma worden aangeboden.
Lees verder

Toegankelijk voor iedereen

Goede zorg doen we met elkaar. Dat is een belangrijk uitgangspunt uit het Model Veenendaal 2020 waar we als ChristenUnie van harte achterstaan. In Veenendaal zetten wij ons in voor goede en toegankelijke zorg.
Lees verder

Kiezers bedankt!

Wij bedanken alle kiezers in Veenendaal die op de ChristenUnie hebben gestemd. De afgelopen weken is er intensief campagne gevoerd. Veel bijzondere gesprekken hebben we gehad met u. Nogmaals dank voor uw stem. En ook dank aan het campagneteam en alle vrijwilligers die zich deze keer letterlijk door weer en wind hebben ingezet.
Lees verder

De ChristenUniecampagne opgeschort.

Afgelopen vrijdag 15 maart was de verschrikkelijke aanslag in Christchurch en vandaag 18 maart de zeer zorgelijke en onthutsende berichten uit Utrecht vanwege de aanslag in een tram.
Lees verder

Werkbezoek aan Veens en de buurtouders

Vanuit de fractie van de ChristenUnie hebben Jeroen van Esseveld, Sanny Brunekreeft, Henk van Soest en Tineke Bette op vrijdag 8 maart een bijzondere ontmoeting gehad met de Buurtouders uit Veenendaal.
Lees verder

SYNTUS UTRECHT VERDIENT EEN COMPLIMENT

Goed en toegankelijk openbaar vervoer is belangrijk voor iedereen. Voor studenten en forensen, maar ook voor ouderen en mensen met een beperking. Syntus Utrecht maakt werk van toegankelijkheid. Zo leveren zij een waardevolle bijdrage aan mobiliteit en zelfstandigheid. Dat verdient een compliment. Arne Schaddelee, lijsttrekker voor de ChristenUnie bij de Provinciale Statenverkiezingen in Utrecht, en kandidaten Kees de Heer en Arjan Koerts deelden het compliment uit.
Lees verder

Complimentendag 2019

De ChristenUnie wil in Veenendaal, met de Veenendalers, bouwen aan een toekomst waarin er verbinding tot stand komt tussen de verschillende groepen in onze samenleving.
Lees verder
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts