Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Column & nieuwsoverzicht ChristenUnie Veenendaal - april 2019

Beste ##firstname##,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de politieke activiteiten in Veenendaal van de afgelopen periode.

Volg ons ook op Facebook voor meer nieuws, informatie en foto's van ons politieke werk. 

Heeft u vragen over een bepaald onderwerp? Of wilt u pro-actief meedenken? Op onze website staat per fractielid aangegeven voor welke onderwerpen u hen kunt benaderen.

Column

Met het verdwijnen van de papieren nieuwsbrief, was ook de column verdwenen. Deze maand de tweede maandelijkse column. De tweede online column komt van Sanny Brunekreeft.

Wijkambassadeurs

Per tweetal zijn alle fractieleden aanspreekpunt voor een bepaalde wijk in Veenendaal. Wilt u eens van gedachten wisselen over een bepaald onderwerp? Of spelen er zaken in uw wijk die u met ons wilt bespreken? Kijk dan op de website wie u daarvoor het beste rechtstreeks kunt benaderen.

Column: Politiek. (N)iets voor mij?!

“Dat zou echt niks voor mij zijn”. Dat is de meest gehoorde reactie die ik krijg als mensen horen dat ik actief ben in de gemeenteraad. Als je dan vraagt waarom iemand dat denkt, dan hoor ik woorden als: saai, stroperig, geneuzel.

En ja, soms is het dat ook allemaal. Het is niet altijd flitsend, soms duren discussies en processen lang en soms gaat het over zaken die wij minder belangrijk vinden maar die voor andere partijen wél relevant zijn.

Voor Veenendaal

Tegelijkertijd is er ook een heel andere kant, die ik pas ontdekte toen ik zelf actief werd in het lokaal bestuur. Het gaat in de gemeenteraad namelijk voornamelijk over ons, inwoners van Veenendaal. Het gaat over zaken als: minder licht in je tuin als er een appartementencomplex gebouwd wordt, over een vergoeding voor schoonmaak die gaat stijgen waardoor je moet kiezen tussen je auto of het schoonmaken van je huis. Het gaat over je veilig voelen in je woonwijk, over het schoolgebouw waar je kinderen naar toe gaan en over door kunnen rijden op de Rondweg-Oost.

Verschil maken

Kortom: de lokale politiek komt heel dichtbij en kan heel ingrijpend zijn in de levens van individuele Veenendalers. Daarmee wordt het dus echt wat voor mij, want je kunt hierbij als lid van de gemeenteraad het verschil maken. Door te luisteren naar mensen, op bezoek te gaan bij instellingen, goed na te denken over samenwerken met andere partijen om iets voor elkaar te krijgen, door uitdrukkelijk uit te spreken waar de ChristenUnie voor staat en door heel praktisch aan de slag te gaan vanuit onze idealen.

Hiermee is het werk voor de ChristenUnie in Veenendaal echt iets voor mij en vind ik het mooi dat ik - met het oog omhoog en het hart naar boven - mag helpen om het goede te zoeken voor Veenendaal!

Sany Brunekreeft

 

Het sociaal domein levert veel op!

Met de juiste zorg en ondersteuning kunnen mensen met een zorgvraag hun waardevolle plaats in de samenleving blijven innemen. Goede zorg draagt bij aan het kunnen vervullen van de rol in het gezin, de familie of de vriendenkring. Het draagt bij aan (economische) zelfstandigheid en eigenwaarde. Zo bezien leveren de investeringen van de gemeente in het Sociaal Domein veel op. Dit is de manier waarop de ChristenUnie kijkt naar het Sociaal Domein, ook nu het geld dat daarvoor beschikbaar is onvoldoende blijkt.
Lees verder

Nieuwe opdracht voor het welzijnswerk

In juni van dit jaar besluiten wij als raad hoe de nieuwe opdracht voor het Welzijnswerk in Veenendaal eruit komt te zien. Om dit goed voor te bereiden heeft de wethouder een voorlopig plan aan de raad voorgelegd en gevraagd wat de gemeenteraad van de conceptplannen vindt. Als ChristenUnie staan we achter de uitgangspunten zoals die als die verwoord zijn in de Visie Sociaal Domein en verder uitgewerkt worden in het plan Veenendaal 2020. Deze zijn op een goede manier verwerkt in het voorstel.
Lees verder

Op pad met burgemeester Gert-Jan Kats

Om Veenendaal en raadsleden te leren kennen, gaat burgemeester Gert-Jan Kats telkens met twee raadsleden op bezoek bij een instelling of een locatie naar keuze van de raadsleden. Henk van Soest (ChristenUnie) en Ronald Veen (VVD) zijn een groot voorstander van vrijwilligerswerk. Immers de overheid kan niet voor alles en iedereen zorgen! Hun keuze viel op Stichting Present Veenendaal: een mooie aanjager voor vrijwilligerswerk in Veenendaal!
Lees verder

Hooggespannen verwachtingen

Het vervolgonderzoek van TenneT heeft bevestigd dat het technisch mogelijk is om de hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds te brengen. Dat is op zich goed nieuws. Maar zullen de hoogspanningsmasten binnen afzienbare tijd verdwijnen? Voor Veenendaal, waar ongeveer 5 kilometer aan hoogspanningslijnen dwars over bewoond gebied loopt, zal de financiële bijdrage ongeveer 5,7 miljoen Euro bedragen. Echter de financiële situatie in Veenendaal is niet rooskleurig. Het college vraagt de politiek om hun voorkeur te geven aan het vervolgproces
Lees verder

ChristenUnie wil inwoners meer betrekken bij de politiek - 1 april

Inwoners van Veenendaal mogen meer betrokken worden bij de politieke besluiten die genomen worden. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Inwoners van Veenendaal kunnen eens per vier jaar naar de stembus om hun vertegenwoordigers te kiezen. Dat is in 2017 gebeurd, maar hoe betrek je inwoners nog beter bij de Veenendaalse politiek in de 4 jaren tussen de verkiezingen? Het antwoord op die vraag lijkt even simpel, als doeltreffend: betrek inwoners echt bij de politiek door ze een stem te geven in de raadsvergadering.
Lees verder
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts