Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief juni 2018

Beste ##firstname##,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de politieke activiteiten in Veenendaal van de afgelopen periode.

Volg ons ook op Facebook voor meer nieuws, informatie en foto's van ons politieke werk. 

Heeft u vragen over een bepaald onderwerp? Of wilt u pro-actief meedenken? Op onze website staat per fractielid aangegeven voor welke onderwerpen u hen kunt benaderen.

De fractie is weer compleet!

Dinsdag 17 juni was er een extra raadsvergadering rond het vaststellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester voor Veenendaal.
Lees verder

“Het besef van het verleden kan ons het heden doen begrijpen.”

Het is belangrijk om te weten waar we vandaan komen als Veenendaal. Waar liggen onze wortels? Wat heeft Veenendaal gemaakt tot wat het nu is? En hoe behouden we datgene wat ons daaraan herinnert? In de erfgoednota wordt getracht hier antwoord op te geven.
Lees verder

Zo draaien de wieken

Tijdens de raadscommissievergadering van 19 juni stond molen De Vriendschap weer op de agenda. De aanleiding was dat ontwikkelaar De Bunte uit Ede, die verleden jaar de molen in het 'mandje' met ander vastgoed van de gemeente Veenendaal had gekocht, niet wilde voldoen aan de door een raadsmeerderheid gestelde extra verkoopvoorwaarden. Die voorwaarden hebben het doel om het huidig goed functioneren van molen De Vriendschap maximaal te garanderen.
Lees verder

Zorgvuldig omgaan met inspraak over hoogbouw Groeneveldselaan

Op 30 mei sprak de gemeenteraad in haar vergadering over een raadsvoorstel waarin een plan voor de nu verpauperde locatie in de hoek Groeneveldselaan/Industrielaan moest worden vastgesteld. Lokaal Veenendaal, gesteund door VVD en GroenLinks, had een amendement gemaakt om nu niet de hoogte van de gebouwen te regelen. De bedoeling was om dat over te laten aan de ontwikkelaar. Dat vonden wij als ChristenUnie geen goed plan.
Lees verder

De eerste grote verbinding is tot stand gekomen!

De raadsvergadering van 31 mei was er één waar geschiedenis werd geschreven. Op de agenda stond het Raadsprogramma 2018-2022 “Iedereen doet mee” dat aan de raad werd voorgesteld door de ChristenUnie samen met coalitiepartners VVD, SGP en Pro-Veenendaal. Tijdens de vergadering kwamen er vanuit een aantal partijen waardevolle aanvullingen op het programma. Er was vanuit sommige partijen ook stevige kritiek, maar de uitkomst van de stemming zorgde voor geschiedschrijving: het raadsprogramma werd unaniem aangenomen!
Lees verder
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts