Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Uitnodiging ALV 30 oktober 2019 - ChristenUnie Veenendaal

Beste ##firstname##,

We nodigen u van harte uit voor de ALV op D.V. 30 oktober2019 in DownTown, Tuinstraat 133 in Veenendaal

 

Heeft u vragen over een bepaald onderwerp? Of wilt u pro-actief meedenken? Op onze website staat per fractielid aangegeven voor welke onderwerpen u hen kunt benaderen.

Algemene Ledenvergadering ChristenUnie Veenendaal - D.V. 30 oktober 2019

Locatie: DownTown, Tuinstraat 133 Veenendaal

Tijdstip: Inloop vanaf 19.30 uur - start 19.45 uur.

Tijdens deze ALV op een geweldige locatie in Veenendaal worden we naast het huishoudelijke deel van de vergadering ook verblijd met een rondleiding en een stadsverhaal van Jaap Pilon. Een unieke kans!

Agenda ALV D.V. 30 oktober 2019

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen Verslag ALV 5 maart 2019
 4. Mededelingen bestuur
  1. Presentielijst
  2. Wisseling in het bestuur
 5. Begroting 2020 ChristenUnie Veenendaal

 6. Pauze

 7. Presentatie DownTown en verhaal Jaap Pilon
 8. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
 9. Sluiting
Lees verder
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts