Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

nog 6 maanden...

Beste ##firstname##,

Uw en Jouw talent is nodig!

De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. Dan is er altijd heel veel werk teverzetten door de kandidaten op onze kieslijst, bestuur en campagne team. Maar we hebben 1 van de grootste afdelingen van de ChristenUnie. En daar zit heel veel talent tussen wat we heel goed kunnen gebruiken in onze campagne. We vragen je niet om dagen lang actie te voeren of om vele (kostbare) avonduren inte zetten. We zijn al blij met de inzet van jouw talent voor 1 onderdeel of misschien maar 1 uurtje. Langer mag natuurlijk altijd.

Gebed

De eerste vrijwilligerstaak die we hebben is het werk van de ChristenUnie politici lokaal, provinciaal, landelijk en Europees meenemen in je gebed. Met de kracht en zegen van onze Hemelse Vader zal onze inzet het verschil maken voor velen!

Creativiteit

Er is een campagneteam actief om alle onderdelen van de campagne in goede banen te leiden, maar er is zeker ook extra creativiteit nodig. Ben jij goed met video, foto, tekenen, teksten of ontwerp? Dan komen we graag met je in contact. Je zit niet meteen vast aan een lange verplichting, maar een leuke uitdaging met een duidelijk begin en einde. Je inzet is het hardst nodig in D.V. oktober 2021–februari 2022.

Praktisch

Bij allerlei acties kunnen we tijdelijk wat extra handjes gebruiken. Of het nu gaat om het bezorgen van verkiezingsfolders of op een zaterdagochtend of-middag even helpen bij het aanvoeren of opruimen van materialen.En zo zijn er nog heel veel andere, praktische activiteiten.De ChristenUnie Veenendaal geven we samen betekenis. De praktische activiteiten zullen D.V. in februari en maart 2022 plaatsvinden.

Wanneer en aanmelden?

We maken een lijst van vrijwilligers die zich eenmalig of vaker in willen zetten. Je kunt meer informatie vragen of je opgeven per mail bij >>> Erik Timmerman

Doneren

Je kunt ook financieel de campagne ondersteunen door een bedrag over te maken op IBAN NL12 RABO 0377 0942 26 t.n.v. ChristenUnie Veenendaal o.v.v. DonatieGR22. Een campagnegift aan de ChristenUnie is als gift aftrekbaar van je aangifte inkomstenbelasting (ANBI-instelling).

Column van de maand

Onze fractie voorzitter Tineke Bette heeft de column van de maand voor haar rekening genomen en zal een en ander uiteenzetten over wat haar specifiek bezig hield.

 

Met het oog op de toekomst

Op 14 september jl. werd tijdens een waardige ceremonie bij het gemeentehuis het herdenkingsmonument onthuld ter nagedachtenis aan twee Veenendaalse raadsleden die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog: Simon Levie van Essen en Willem van Barneveld.

Tijdens de opening mocht ik het woord voeren en sprak onder andere over een kenmerkende gedachte van de Deense filosoof Kierkegaard: “Het leven kan alleen achterwaarts worden begrepen, maar het moet voorwaarts worden geleefd”. Wij stonden in de bijeenkomst erbij stil wat er in de geschiedenis gebeurd is en hoe dit blijvende betekenis heeft in het heden en voor de toekomst.

Het is belangrijk om ook in ons politieke werk het verleden, heden en de toekomst te betrekken. In de maand oktober staan er weer veel zaken op de agenda die onze volle aandacht vragen. Dan denk ik met name aan het initiatiefvoorstel van D66 en andere partijen om in Veenendaal op elke zondag van het jaar alle winkels de gelegenheid te geven om met maximale openingstijden van 6.00 uur tot 22.00 uur open te gaan. Dit geldt dan ook voor de christelijke feestdagen. Daarnaast worden de openingstijden voor avondwinkels verruimd naar 22.00 uur tot 06.00 uur, onafhankelijk van zon- en feestdagen.

Als ChristenUnie zijn we tegen dit initiatiefvoorstel. Wij hechten vanuit ons geloof en wat we daarover uit de Bijbel begrijpen veel waarde aan de zondag als collectieve rustdag. Daarnaast zijn een 24-uurs economie, de moeilijke positie van de kleine winkelier en de aantasting van de positie van werknemers voor ons eveneens redenen om tegen de koopzondag te zijn.

Laten wij acht slaan op datgene wat God vanuit zijn Woord tot ons spreekt en dat toepassen in het heden en ook met het oog op de toekomst. Want wie het verleden begrijpt, heeft goede bouwstof voor het heden en de toekomst.

Tineke Bette fractievoorzitter ChristenUnie Veenendaal

 

VOORAANKONDIGING ALV 10 november 2021

Graag maken wij u erop attent dat wij voornemens zijn om op D.V. 10 november 2021 onze ALV te houden.

Tijdens deze ALV presenteren wij u de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de Gemeenterraadsverkieziingen van maart 2022. 

Agenda, locatie en bijbehorende documenten ontvangt u binnenkort van ons.

 

Hartelijke groeten,

Bestuur ChristenUnie Veenendaal

Visie voor het stadspark

In 2019 is door de raad besloten om een visie voor het Stadspark op te stellen. Als ChristenUnie zijn we enthousiast dat het Stadspark, de Surfvijver en de directe omgeving op termijn een ander aanzien krijgt. Temeer omdat dit ook als wens in ons Verkiezingsprogramma 2018-2022 staat.

Lees verder

Samen doen maakt het leuker!

In de gezellige huiskamer van De Shelter werden een viertal fractieleden en de wethouder van de ChristenUnie op vrijdagmiddag 29 augustus hartelijk ontvangen en maakten we kennis met de bewoners en de begeleiders van De Shelter. Maar ook de handen werden uit de mouwen gestoken. Samen met de cliënten van De Shelter hebben we een paar ovenschotels met heerlijke spinazie lasagne gemaakt. Omdat dit gerecht met vereende krachten werd bereid, werd het smaakvol ontvangen en genuttigd.

De Shelter is een woonvorm voor 36 mensen met een verstandelijke beperking. Het pand is gelegen op de hoek van de Laan der Techniek en de Industrielaan. De zorgorganisatie Abrona verleent hier de zorg. De cliënten hebben allemaal een eigen appartement en kunnen gebruik maken van de gezamenlijke huiskamer. Op verschillende dagen koken de cliënten onder begeleiding een maaltijd die in gezamenlijkheid word gegeten. Tevens worden er spelletjes gedaan of samen televisie gekeken.

Lees verder

Elke zondag de winkels open in Veenendaal?

Op 29 september aanstaande wordt in het gemeentehuis een inspraakavond georganiseerd voor ieder die belang hecht aan het wel of niet openstellen van winkels op alle zondagen en christelijke feestdagen.

Tijdens deze inspraakavond kan er gereageerd worden op het initiatiefvoorstel van D66 (mede gesteund door de partijen Lokaal Veenendaal, PvdA, GroenLinks, VVD, ProVeenendaal, Denk en Fractie Saidi) om ook op alle 52 zondagen in het jaar van 6.00 uur tot 22.00 uur winkelopening voor alle winkels in Veenendaal toe te staan. Onder ‘alle zondagen’ worden in het initiatiefvoorstel ook gerekend de christelijke feestdagen: Goede Vrijdag, 1ste en 2de Paasdag, Hemelvaartsdag, 1ste en 2de Pinksterdag, Kerstavond, 1ste en 2de Kerstdag. Daarnaast worden in dit initiatiefvoorstel de openingstijden voor avondwinkels verruimd naar 22.00 uur tot 06.00 uur, onafhankelijk van zon- en feestdagen.

Lees verder

Kosten huishoudelijk afval omlaag

Tijdens de raadsvergadering op 16 september heeft Roelof Mulder namens de ChristenUnie in zijn bijdrage gereageerd op het raadsvoorstel Beleidsplan huishoudelijk afval 2022-2025.
De ChristenUnie heeft waardering voor de wijze waarop dit raadsvoorstel tot stand is gekomen. Dit geldt ook voor de participatie, waar 1150 inwoners aan hebben meegedaan. Complimenten daarvoor

Onze gemeente doet het goed als het gaat om afval. We scheiden afval, we verminderen afval en we worden ons steeds bewuster van afval. De ChristenUnie maakt zich wel zorgen over de doorlopend stijgende kosten van de afvalverwerking. Wij hebben daar als inwoners invloed op. Steeds meer inwoners bieden minder afval aan door minder spullen te kopen. Op die lijn moeten we verder en we moeten onze inwoners die dat willen helpen om hun afvalstroom succesvol terug te dringen en ze daarvoor belonen. Per huishouden betalen we immers al circa € 300 per jaar voor de verwerking van ons restafval en deze kosten lopen naar verwachting de komende jaren hard op. Minder afval verlaagt niet alleen de afvalkosten voor inwoners maar draagt ook bij aan het terugdringen van de CO2 emissies die met de afvalverwerking zijn gemoeid.

De ChristenUnie blijft zich daarom inzetten voor het verminderen van afval en het helpen van alle inwoners die daaraan bij willen dragen

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts