Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsoverzicht september 2018

Beste ##firstname##,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de politieke activiteiten in Veenendaal van de afgelopen periode.

Volg ons ook op Facebook voor meer nieuws, informatie en foto's van ons politieke werk. 

Heeft u vragen over een bepaald onderwerp? Of wilt u pro-actief meedenken? Op onze website staat per fractielid aangegeven voor welke onderwerpen u hen kunt benaderen.

Nieuwe kansen voor het Franse Gat

Op 7 september organiseerde het Architectuurcentrum Veenendaal een avond over de duurzame ontwikkeling die gepland staat voor de wijk ‘het Franse Gat’ in Veenendaal. Dit onderwerp heeft duidelijk de belangstelling van de inwoners van Veenendaal, want er was een grote opkomst.
Lees verder

Groot deel van Veenendaal voorzien van nieuw bestemmingsplan

De gemeenteraad stelde op 20 september drie bestemmingsplannen vast. Het bestemmingsplan ‘ Woongebieden 2018’ gaat over bijna alle woongebieden in Veenendaal. Dit plan is niet bedoeld om nieuwe ...
Lees verder

Veenendaal: een leefomgeving voor iedereen

Er is een grote verandering op komst: in 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. De huidige regels voor ruimtelijke plannen zijn ingewikkeld. De nieuwe wet vereenvoudigt deze regels. Dit leidt tot meer duidelijkheid en zekerheid voor inwoners en bedrijven bij ontwikkelingen in de woon-, werk- en leefomgeving. Aan de totstandkoming van de nieuwe Omgevingswet wordt in Veenendaal hard gewerkt. Het participatieproces met belanghebbenden en dialooggroep vanuit de raad functioneert zeer goed.
Lees verder

Werkbezoek aan JOY Academy

Op vrijdag 7 september brachten Tineke Bette, Arjan Koerts en Willem van Braak namens de ChristenUnie Veenendaal een werkbezoek aan JOY Academy op de Dr. Colijnstraat. Bas en Eline Monteban ontvingen ons zeer hartelijk en leidden ons rond in hun tweetalige internationale privéschool waar zowel Engels als Nederlands voertalen zijn.
Lees verder

ChristenUnie stelt schriftelijke vragen n.a.v. sluiting ‘Dak van de Markt’

Op 27 augustus bereikte ons het bericht dat café ‘Het Dak van de Markt’ voor de tweede keer in korte tijd het doelwit is geweest van beschietingen. Dit is uiteraard met name voor de eigenaar een grote schok. Tegelijkertijd is het ook voor omwonenden en anderen een belangrijk aandachtspunt met betrekking tot veiligheid. Burgemeester Zoon heeft besloten het café gedurende twee weken te sluiten.
Lees verder

Politiek seizoen 2017-2018 afgesloten

De laatste raadsvergadering van het politieke seizoen is normaal gezien het politieke hoogtepunt van het jaar. Dit jaar werd er echter geen Kadernota aangeboden door het nieuw aangetreden college. Toch was er eerder dit seizoen wel degelijk een politiek hoogtepunt, namelijk het verkiezingsresultaat van maart en de daaropvolgende collegevorming. De ChristenUnie is opnieuw de grootste partij en neemt in de persoon van Engbert Stroobosscher plaats in het nieuwe college, waarvan ook de VVD, de SGP en ProVeenendaal deel uitmaken.
Lees verder

Verantwoordingsdebat over 2017 stemt tot tevredenheid

In de gemeenteraad van 28 juni werden de jaarstukken 2017 van de gemeente Veenendaal behandeld. Dat is het huishoudboekje en de beleidsmatige verantwoording over de uitgaven. Wat is er in 2017 gebeurd en gedaan? Past dat binnen de doelen en wat we hadden afgesproken?
Lees verder
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts