Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsoverzicht ChristenUnie Veenendaal - november 2018

Beste ##firstname##,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de politieke activiteiten in Veenendaal van de afgelopen periode.

 

Volg ons ook op Facebook voor meer nieuws, informatie en foto's van ons politieke werk. 

Heeft u vragen over een bepaald onderwerp? Of wilt u pro-actief meedenken? Op onze website staat per fractielid aangegeven voor welke onderwerpen u hen kunt benaderen.

Algemene beschouwingen ChristenUnie: Bewerk en bewaar

Op 8 november heeft fractievoorzitter Tineke Bette, namens de fractie van de ChristenUnie, tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2019-2022 de Algemene Beschouwingen uitgesproken met de volgende woorden:
Lees verder

Loop mee met de Mars voor het Leven!

  • Datum: D.V. 8 december 2018
  • Locatie: Malieveld, Den Haag
  • Aanvang: 12.00 uur
  • Vertrek tijd vanuit Veenendaal: 10.00
  • Adres Veenendaal: Vijftienmorgen 51
  • Aanmelden via: Veenendaalmarsvoorhetleven@gmail.com

Mars voor het Leven

Het van God gegeven leven is een kostbaar geschenk en heeft bescherming nodig. Abortus, het beëindigen van ongeboren menselijk leven, is echter wettelijk toegestaan in ons land. Jaarlijks vinden er ruim 30.000 abortussen plaats. Ter illustratie, dat zijn 120 kinderen per werkdag, een basisschool per week.

Stichting Schreeuw om Leven zet zich in voor bescherming van het (ongeboren) leven. Door de Mars voor het Leven te organiseren wordt een signaal afgegeven aan overheid en de samenleving dat ook het ongeboren leven beschermwaardig is. Op deze bijeenkomst willen we luisteren naar diverse sprekers, zoals Kees van der Staaij.

Via dit bericht willen wij u van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn om zo een stille getuige getuige te zijn van de nood die slecht zichtbaar is in ons land. Lees meer op www.schreeuwomleven.nl/marsvoorhetleven. Op de website staat vermeld of ook bij u uit de buurt busvervoer is georganiseerd en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Dagelijkse nood

De grootste oorzaak van abortus is seksualiteit binnen een instabiele relatie. Daarom geeft

Schreeuw om Leven voorlichting op scholen en in kerken. Er is veel nood rondom abortus. Bij Er is Hulp kloppen dagelijks vrouwen aan voor hulp en begeleiding bij ongewenste zwangerschap of na een abortus. Vrouwen worden op een praktische manier geholpen. Onder andere via het sponsorplan, waardoor steeds meer vrouwen afzien van een abortus. Alle hulpverlening is op christelijke basis en gratis. Kijk voor meer informatie op www.erishulp.nl.

Busvervoer uit Veenendaal

Een aantal jongeren uit Veenendaal organiseert bussen om zoveel mogelijk mensen vanuit Veenendaal en omgeving mee te krijgen naar de Mars voor het Leven. Het busvervoer is gratis, al wordt er wel een vrijwillige bijdrage gevraagd in de bus. Wilt u meelopen of heeft u vragen? Mail dan naar Veenendaalmarsvoorhetleven@gmail.com

Goed bericht uit Den Haag

Op 8 november maakte minister Wiebes bekend dat o.a. Veenendaal voor het ondergronds aanbrengen van hoogspanningslijn in aanmerking komt. Naast Veenendaal komen nog zestig gemeenten in het rijtje voor. In Veenendaal gaat het om circa 5 kilometer aan bovengrondse hoogspanningslijnen die ondergronds moeten worden aangebracht.
Lees verder

Tarief schoonmaakondersteuning op €10 gebleven

Donderdagavond 8 en maandagavond 12 november heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2019-2022 behandeld. Een van de voorstellen in de Programmabegroting was om het tarief voor de schoonmaakondersteuning te verhogen naar € 15,-. Aangezien de gemeente in het Sociaal Domein een structureel tekort heeft van € 5 miljoen per jaar, moeten er keuzes gemaakt worden.
Lees verder

Veel politiek talent op de CSV

Donderdag 15 november was de afsluiting van een politiek project in de derde klas van de theoretische leerweg op de Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal. Met een debat in de raadszaal van het gemeentehuis lieten de leerlingen zien wat ze allemaal geleerd hebben over de politiek en over debattechnieken. Raadslid Willem van Braak fungeerde als voorzitter tijdens dit debat, nadat hij het project een aantal weken eerder had afgetrapt met een gastles over het oprichten van een politieke partij en hoe campagne te voeren.
Lees verder

Welke schouders dragen de zwaarste lasten?

Deze vraag hebben wij onszelf als fractie van de ChristenUnie gesteld tijdens de voorbespreking van de Programmabegroting 2019-2022. Het Rijk bezuinigt enorm op het sociaal domein. Vooral voor de Wmo en de Jeugdzorg is minder geld beschikbaar. Veenendaal heeft, in vergelijking met andere gemeenten in Nederland, een goed voorzieningenpakket voor de Wmo en voor de mensen met lage inkomens. Maar een tekort van vijf miljoen in de komende jaren op vooral de Wmo en de Jeugdzorg, kan niet worden opgevangen zonder forse maatregelen.
Lees verder

De nieuwe burgemeester van Veenendaal

Voor de Vertrouwenscommissie is een intensieve periode, om te komen tot een voordracht van een nieuwe burgemeester in Veenendaal, afgesloten. Dinsdag 20 november heeft de gemeenteraad van Veenendaal in een besloten en geheime raadsvergadering de aanbeveling vastgesteld voor de benoeming van de nieuwe burgemeester.
Lees verder

Verduurzaming vraagt om investeringen

Op 22 november heeft de gemeenteraad besluiten genomen over de nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum in Veenendaal West en een grootschalige renovatie van het gebouw van het Christelijk Lyceum Veenendaal aan de Kerkewijk. Het gaat om grote investeringen in het onderwijs. Het debat werd voornamelijk gevoerd over de investeringen in energiebesparende maatregelen.
Lees verder

Vragen aan het college over schone lucht

Een slechte luchtkwaliteit is een belangrijke veroorzaker van gezondheidsklachten. De bronnen van luchtvervuiling zijn bekend, zoals bij snelwegen, industriegebieden maar ook bij woningen waar houtkachels of openhaarden gestookt worden. Om de luchtkwaliteit verder te verbeteren moeten er maatregelen worden genomen, maar we kunnen ook zelf bijdragen aan een betere luchtkwaliteit. Door bijvoorbeeld vaker de fiets te pakken, of te reizen via openbaar vervoer. Of de openhaard en vuurkorf niet meer, of alleen bij hoge uitzondering, te gebruiken. Ook de overheid is verantwoordelijk en werkt mee aan maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.
Lees verder

Werkbezoek aan Overstag

Op donderdag 29 november zijn de raadsleden Tineke Bette, Jeroen van Esseveld en Willem van Braak op werkbezoek geweest bij Overstag op het Ronde Erf. Ze werden hartelijk ontvangen door Wouter den Ouden, coördinator Overstag Veenendaal.
Lees verder
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts