Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Wat is waarde(vol)...

Beste ##firstname##,

Wat is er hard gewerkt de afgelopen weken en maanden. Zowel voor de schermen als achter de schermen is er heel veel denk- en schrijfwerk verricht. 

Ruim voor de zomervakantie heeft de selectiecommissie zich hard gemaakt voor een goede campagne om nieuwe raadsleden te werven. Daarna hebben zij de motivatie brieven gelezen, gesprekken gevoerd en vervolgens na al die ervaringen en indrukken een voorstel geschreven t.b.v. de kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2022. 

Na de zomervakantie is de verkiezingsprogrammacommissie gestart met het samenstellen en het maken van het verkiezingsprogramma 2022-2026. Ook daar is heel veel werk verzet. De commissie heeft onder de Veenendalers zowel offline als online veel informatie opgehaald omtrent mogelijke onderwerpen. Daarnaast heeft de commissie ook nog een inspiratie-avond georganiseerd om ideeen te inventariseren omtrent de thema's "Zorgzame-samenleving', "Wonen" en "Duurzaamheid" die voor Veenendaal van waarde en belang zijn. 

Voor het grootste gedeelte zit het werk van beide commissies erop. Wij danken alvast ook vanaf deze plaats de beide commissies voor hun inzet en werk. En zien hun werk als een waardevolle bijdrage en opbouw aan het werk van de ChristenUnie in Veenendaal. 

Verkiezingen & Vrijwilligers 

De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. Dan is er altijd heel veel werk te verzetten door de kandidaten op onze kieslijst, bestuur en campagne team. Maar we hebben 1 van de grootste afdelingen van de ChristenUnie. En daar zit heel veel talent tussen wat we heel goed kunnen gebruiken in onze campagne. We vragen je niet om dagen lang actie te voeren of om vele (kostbare) avonduren in te zetten. We zijn al blij met de inzet van jouw talent voor 1 onderdeel of misschien maar 1 uurtje.

Praktisch

Bij allerlei acties kunnen we tijdelijk wat extra handjes gebruiken. Of het nu gaat om het bezorgen van verkiezingsfolders of op een zaterdagochtend of-middag even helpen bij het aanvoeren of opruimen van materialen.En zo zijn er nog heel veel andere, praktische activiteiten.De ChristenUnie Veenendaal geven we samen betekenis. De praktische activiteiten zullen D.V. in februari en maart 2022 plaatsvinden.

Wanneer?

Je inzet is het hardst nodig in D.V. oktober 2021–februari 2022.

Aanmelden?

We maken een lijst van vrijwilligers die zich eenmalig of vaker in willen zetten. Je kunt meer informatie vragen of je opgeven per mail bij >>> Erik Timmerman

Draagt u ook bij?

Je kunt ook financieel de campagne ondersteunen door een bedrag over te maken op IBAN NL12 RABO 0377 0942 26 t.n.v. ChristenUnie Veenendaal o.v.v. DonatieGR22. Een campagnegift aan de ChristenUnie is als gift aftrekbaar van je aangifte inkomstenbelasting (ANBI-instelling).

Column van de maand

Ons raadslid Henk van Soest heeft de column van de maand voor zijn rekening genomen en zal een en ander uiteenzetten over wat hem specifiek bezig hield.

CU Veenendaal activiteiten

Wilt u of jij ook dagelijks op de hoogte blijven over welke onderwerpen er gesproken word en welke activiteiten er plaats vinden? Volg ons dan op onze socials Facebook, Twitter en Instagram. 

Heeft u een spcifieke vraag of zou u ook graag eens mee willen denken over een bepaald onderwerp? Benader gerust eens een van onze fractieleden hier  Zei gaan graag met u in gesprek.

De volgende nieuwsbrief

Eind november hopen we u opnieuw het meest recente politieke nieuws te kunnen melden.

Voor alle Veenendalers

De taken van de gemeente zijn tegenwoordig complex.

Raadsleden hebben vaak onvoldoende kennis om alle beleidsterreinen te overzien. Alleen daarom al moet je vanuit je gedachtengoed/beginsel politiek bedrijven. Goede voorstellen en argumenten zijn nodig. De gemeenteraad moet voorstellen in debatten aan hun politieke uitgangspunten/doelen toetsen.

Ik bemerk dat debatten te vaak op details en over uitvoeringszaken van het college gaan. We schieten vaak in op incidenten. Zo werden recent bij de “Stadsakkers” en de discussie over de openstelling van alle winkels op alle dagen in de week proces en keuzes tot in detail besproken, ook buiten de raadsvergadering om.

Ik vraag me af of we door zo in detail te gaan betere besluiten nemen? Of dat we niet in staat waren op hoofdlijnen te besturen en zaken aan het college over te laten?

Lokaal zie ik, net als landelijk, versnippering en populistisch gedrag. Inmiddels 12 fracties die over alles een mening geven. Vergaderingen zijn lang, vol van herhalingen van al eerder uitgesproken standpunten. Ondanks de elkaar beloofde goede wil bij het begin van een raadsperiode om onszelf te verbeteren.

Veel woorden worden gebruikt en dat is vaak het teken dat de boodschap niet helder is. Spreektijden worden ruim en vaak overschreden. Het spel van macht en tegenmacht komt ook niet altijd tot uiting. Soms ontstaat bij mij het gevoel dat eieren worden gezocht waar geen kippen hebben gelopen.

Ik bedoel dat in debatten stellingen worden geponeerd die neigen naar het pootje haken van personen of bewust creëren van niet bestaande beelden. Dat helpt m.i. niet om voor Veenendaal de juiste besluiten te nemen.

Persoonlijke streef ik ernaar met het oog op alle Veenendalers besluiten nemen, op basis van Bijbelse principes van recht en rechtvaardigheid. Zonder veel woorden en herhalingen die vaak overbodig zijn.

Henk van Soest

Raadslid

 

Wat is de waarde van rust?

We leven in een maatschappij die steeds meer en steeds sneller wil. De vraag is of we daarmee door blijven gaan. Willen we een economie die werkt voor mensen of willen we mensen die werken voor de economie? Het lijkt soms wel alsof alles ten dienste moet staan van maar door gaan en zo snel mogelijk aan
je trekken komen. Ik vraag me af of dat nou échte vrijheid is of dat we onszelf slaaf van de economie maken. Let wel: het is helemaal niet verkeerd om hard te werken maar dan wél als je er ook voor zorgt dat je ‘hard kunt rusten’. Er moet balans zijn.

Lees verder

Commotie vs emotie

Op donderdag 21 oktober was tijdens het herfstreces een ingelaste raadsvergadering vanwege een spoeddebat rondom de publicatie in het NRC betreft uitgelekte geheime onderzoeken naar islamitische organisaties. In de jaren 2017/2018 heeft het onderzoeksbureau Nuance door training en Advies (NTA) in tien gemeentes onderzoek gedaan in moskeeën en islamitische instellingen. Zo ook in Veenendaal. Onder de moslimgemeenschap in onze woonplaats is door de publicatie veel commotie en emotie ontstaan. En dat is te begrijpen

Lees verder

Gemeentehuis als voorbeeld van duurzaamheid

Nadat de gemeenraad er al een aantal keer over had gesproken, is afgelopen maand besloten een grote slag te slaan met de verduurzaming van ons gemeentehuis. De verduurzaming is al langere tijd een wens van de gemeente, echter is er nu ook een logisch moment ontstaan doordat aan de ‘oude’ vleugel van het gemeentehuis gevelwerkzaamheden nodig zijn. Een groot deel van de gevelplaten is aan vervanging toe, wat de mogelijkheid geeft om daar achter stevig te isoleren. Hierdoor krijgt het gemeentehuis een extra warme jas waardoor de energetische prestatie beter wordt. Hierdoor wordt de energierekening lager en worden de investeringen over de loop van de jaren weer terugverdiend.

Lees verder

Stadsakkers naar Balkon Noord

De “Stadsakkers” is een groot en belangrijk vrijwilligersproject van Missie0318, waarbij groenten etc. worden verbouwd die door de Voedselbank Veenendaal wordt uitgedeeld aan inwoners die het minder breed hebben. De Stadsakkers was tot nu toe gevestigd aan de Dragonderweg 16a, maar daar wordt vanaf 2022 gebouwd en dus moet dat perceel worden verlaten.

Lees verder
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts